Kommende kurstilbud : Kurs, seminar og konferanser for fagfolk som jobber med barn og unge.
Kommende kurstilbud
Kurs, seminar og konferanser for fagfolk som jobber med barn og unge.
6.12.2016 6.12.2016 Å bli foreldre sammen
6.12.2016 6.12.2016 Hjelp til engstelige barn Fullt
12.12.2016 12.12.2016 Mindfulness - introduksjonskurs i "oppmerksomt nærvær".
2.1.2017 2.1.2017 Tilknytningsteori belyst gjennom Trygghetssirkelen - Nesset kommune (Kursdag 1 og 2)
2.1.2017 2.1.2017 Tilknytningsteori belyst gjennom Trygghetssirkelen - Nesset kommune (Kursdag 1)
4.1.2017 4.1.2017 Spesialistprogrammet 2017-2019
4.1.2017 4.1.2017 Barn og unges psykiske helse 1. semester, våren 2017
4.1.2017 4.1.2017 Tverrfaglighet, brukermedvirkning og samhandling 1. semester vår 2017
Se alle våre kurs og aktiviteter
Sko 2

Foreldrehverdag - en nettressurs for foreldre

Denne uken ble en flunkende ny nettportal for foreldre lansert av Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). Portalen "foreldrehverdag.no" skal gi råd og veiledning til foreldre, og flere av RBUPs fagfolk har deltatt i arbeidet.

Les mer om Foreldrehverdag - en nettressurs for foreldre
Miljøterapi 2

Nevro: Erfaringskonferanse i november

RBUP Øst og Sør i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for sped og småbarns

psykiske helse og ADHD Norge inviterer til erfaringskonferanse for ansatte i nevroteam, i BUP

og førstelinjen. Konferansen er i år lagt opp som et to dagers åpent kurs.

Les mer om Nevro: Erfaringskonferanse i november
Forsidemontasje

Nordlyskonferanse om kognitiv atferdsterapi

Sammen med flere andre, er RBUP Øst og Sør med og arrangerer den første nasjonale konferansen om kognitiv atferdsterapi for barn og unge (KAT).

Les mer om Nordlyskonferanse om kognitiv atferdsterapi

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook