Sped- og småbarns psykiske helse Kristiansand

Toårig tverrfaglig klinisk/teoretisk utdanning i sped- og småbarns psykiske helse. Kurset holdes i Kristiansand.

 

Kursinnhold

Innenfor sped- og småbarns psykiske helse er det en intensiv internasjonal kunnskapsutvikling. Spedbarnsforskning og klinisk erfaring viser at det tidlige emosjonelle samspillet mellom barnet og barnets nærmeste omsorgsgivere er av stor betydning for barnets psykososiale, nevrale og kognitive utvikling.

Kunnskapen om mulige konsekvenser av mangelen på positiv interaksjon og bekreftelse, eller andre forstyrrelser i samspillet mellom barnet og dets nærmeste omsorgsgivere og kunnskapen om hjernens plastisitet og formbarheten hos barnet den første spedbarnstiden, danner grunnlaget for utdanningen.

Studiet skal bidra til en økt forståelse av de første leveårenes betydning for den videre utviklingen og hvordan risikofaktorer i miljøet påvirker barnets utvikling indirekte eller direkte.

Kunnskap om og forståelse av den tidlige normalutviklingen, samt skjevutvikling og risikofaktorer i de første leveårene vil stå sentralt i utdanningen. I tillegg vil det bli lagt vekt på kunnskapstilegnelse med hensyn til tidlig diagnostikk og utredningsmetoder av sped- og småbarn.

Et tredje hovedmål for utdanningen er dyktiggjøring i sped- og småbarnsterapeutiske ferdigheter, med vekt på samspill- og relasjonsorienterte tilnærminger og metoder.

* Kursholder(e)

Diverse forelesere i tillegg til gruppeleder Aaslaug Marie Tønseth.

Kursansvarlig(e)

Sidsel Haug, studieleder ved RBUP Øst og Sør

Målgruppe

Ansatte i 1. og 2. linjetjeneste som daglig arbeider med sped- og småbarn og/eller gravide.

 

Sist oppdatert: 04/25/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

09/21/2017

Varighet:

4 semestre

Sted:

Sørlandet sykehus, undervisningssenteret i Kristiansand, Egsveien 100

Pris:

Kr. 15.000,- pr. semester, i tillegg kommer studieavgift til Høgskolen på kr. 800,-

Maks ant. deltakere:

20

Arrangør:

RBUP Øst og Sør

I samarbeid med:

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kreditering:

60stp

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

05/15/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Inger-Line Wahl, Kurskoordinator, RBUP

Seksjonsleder:

Anne Andersen, Seksjonsleder, RBUP

Relaterte filer:

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook