Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning er en samlingsbasert deltidsutdanning for ansatte i barnevernet i hele Norge (30 studiepoeng)

 

Kursinnhold

Utdanningen er en satsing fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Utdanningen skal bidra til å øke kompetansen, forebygge utbrenthet og redusere turnover i barnevernet gjennom at den nyutdannede eller nytilsatte mottar veiledning gjennom sitt første arbeidsår. Målet med videreutdanningen er derfor å kvalifisere erfarne barnevernsarbeidere til å inneha rollen som kollegaveileder for nytilsatte.

Utdanningen legger vekt på å skape sammenheng mellom teori og kunnskap om veiledning på den ene siden, og praktisk veilederkompetanse og ferdigheter på den andre. Det settes av mye tid i løpet av utdanningsåret til praktiske øvelser og trening på ferdigheter slik at studentene kan bli dyktige kollegaveiledere. Den nasjonale videreutdanningen i barnevernfaglig veiledning skal stimulere og øve opp kandidatene til en kunnskapsbasert, analytisk, og trygg tilnærming til egen utøvelse av kollegabasert veiledning. Utdanningskandidatene skal kunne utøve saksveiledning for å fremme kvalitet i barnevernsarbeidet, og gi prosessveiledning for å fremme den nyutdannete/nytilsattes trygghet i yrkesrollen.

Nasjonale samlinger i Oslo
Regionale samlinger går parallelt, og kan tas i henholdsvis Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo

Formelt opptak er ved UiT - Norges Arktiske Universitet.
Se mer på www.rkbunord.uit.no/bvfv

* Kursholder(e)

Univeritetet i Tromsø i samarbeid med RKBU Nord og RBUP Øst og Sør

Målgruppe

Søkere med barnevernfaglig utdanning utover bachelorgrad og relevant arbeidserfaring utover 3 år prioriteres

 

Sist oppdatert: 04/18/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

09/25/2017

Varighet:

Samlingsdatoer for kull 2017/2018 Dato Samling Sted 25. - 28. september Nasjonal fellessamling Oslo, RBUP Øst og Sør (Nydalen) 20. - 23. november Regionale gruppesamlinger Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo 22. - 25. januar Regionale gruppesamlinger Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo 12. - 15. mars Regionale gruppesamlinger Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo 07. - 09. mai Nasjonal fellessamling Oslo, RBUP Øst og Sør (Nydalen)

Sted:

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo

Pris:

Semesteravgift på ca. 500 kr . I tillegg reise til samlingene, pensum o.l.

Maks ant. deltakere:

20

Arrangør:

RBUP Øst og Sør

I samarbeid med:

RKBU Midt-Norge og RKBU Vest

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

05/02/2017

Påmelding:

https://fsweb.no/evuweb/Kursoversikt.seam?inst=uit

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Reidunn Hallan, RBUP

Studieleder:

Merete Grasmo, Studieleder, RBUP

Seksjonsleder:

Anne Andersen, Seksjonsleder, RBUP

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook