Hypnose/hypnoterapi

Høsten 2017 starter vi opp 9. kull i 1-årig utdanning i klinisk hypnose/hypnoterapi med fokus på barn, ungdom og deres familier. Utdanningen skjer i samarbeid med Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, Barne- og ungdomsavdelingen, Rikshospitalet. Utdanningen er også åpen for deltakere fra de andre helseregionene.

 

Kursinnhold

Utdanningen skal bidra til økt kunnskap om klinisk kommunikasjon og hypnotiske fenomener som mottagelighet for suggesjon og dissosiasjon, indikasjoner for bruk av hypnoterapi og ferdighet i å bruke dette i eget klinisk arbeid.

Gjennom undervisningen skal deltakerne tilegne seg teori, kunnskaper, ferdigheter og holdninger som bidrar til:
Å kunne integrere hypnoterapi med øvrige terapeutiske ferdigheter i klinisk arbeid med barn, unge og deres familier.
Kunnskap om - og ferdigheter i - bruk av forestillingsbilder og avledningsteknikker ved smertefulle prosedyrer.
Kunnskap om empiriske funn og indikasjoner for å lære barn selvhypnose ved bl.a. enuresis, migrene, astma og uvaner.
Kunnskap og praktisk erfaring i å inkludere hypnoterapi ved psykiske lidelser som angst, tvang, tics og PTSD.

Samlingene vil veksle mellom forelesninger og praktiske øvelser.
For godkjenning av utdanningen inngår en skriftlig oppgave basert på to kasuistikker (3-5 sider).

* Kursholder(e)

Avdelingsoverlege Trond H. Diseth, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet HF, professor Per Brodal, UiO, Laurence I. Sugarman MD, General and Behavioral Pediatrics, Rochester, New York, Ph.d., Julie H. Linden, PhD, USA, Bjørn Wormnes, Bergen, Gunnar Rosèn, Ph.d.

Kursansvarlig(e)

Faglig ansvarlige: Studieledere: barne- og ungdomspsykiater, PhD, Helene Helgeland og spesialist i barne- og ungdomspsykologi Maren Ø. Lindheim, begge Rikshospitalet, seksjonsleder Anne Andersen og kurskoordinator Monica Werner

Målgruppe

Leger, barneleger, allmennpraktikere, barnepsykiatere, kommunepsykologer og psykologer som arbeider innen helsevern for barn og unge. For optimalt utbytte anbefaler vi at man er to fra samme arbeidssted som søker og at arbeidsstedet legger til rette for praksis.

Du lærer om

*Å kunne integrere hypnoterapi med øvrige terapeutiske ferdigheter i klinisk arbeid med barn, unge og deres familier.

*Kunnskap om - og ferdigheter i - bruk av forestillingsbilder og avledningsteknikker ved smertefulle prosedyrer.

*Kunnskap om empiriske funn og indikasjoner for å lære barn selvhypnose ved bl.a. enuresis, migrene, astma og uvaner.

*Kunnskap og praktisk erfaring i å inkludere hypnoterapi ved psykiske lidelser som angst, tvang, tics og PTSD.

 

Sist oppdatert: 04/18/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

09/21/2017

Varighet:

1 år - 1. samling torsdag 21. og fredag 22. september, 2. samling torsdag 2. og fredag 3. november 2017, 3. samling torsdag 1. og fredag 2. februar 4. samling torsdag 26. fredag 27. april 2018

Sted:

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Pris:

Kr. 6000,- per semester inkl. 16 timer veil. i gruppe

Maks ant. deltakere:

30 (minimum 18)

Arrangør:

RBUP

I samarbeid med:

Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, Barne- og ungdomsavdelingen, Rikshospitalet, OUS

Kreditering:

Utdanningen er godkjent som følger: • Norsk Psykologforening som 56 timer fritt spesialkurs og 16 timers veiledning godkjennes med veiledningskontrakt - 72 timer vedlikeholdsaktivitet. - Den norske Legeforening: Allmennmedisin: godkjennes med 30 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i barne- og ungdompspsykiatri til videre- og etterutdanningen. Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 30 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenenes etterutdanning. Barnesykdommer: godkjennes med 30 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

08/21/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Monica Werner, Kurskoordinator, RBUP

Studieleder:

Helene Helgeland, Barne- og ungdomspsykiater, PhD, OUS, Rikshospitalet
Maren Østvold Lindheim, Spesialist i barne-og ungdomspsykologi, OUS, Rikshospitalet

Seksjonsleder:

Anne Andersen, Seksjonsleder, RBUP

Relaterte filer:

Aktuelle eksterne lenker:

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook