Ungdom, rusmiddelbruk og bytte av sex

Foreleserne vil formidle ny forskning om tidens trender, risikofaktorer og forebygging av risikoatferd.

 

Kursinnhold

For tenåringer er både rus og seksualitet knyttet til alderstypisk nysgjerrighet, og ungdomstida er høysesong for debut og utprøving. Samtidig er både rusmiddelbruk og seksuell aktivitet forbundet med risiko, og med sosiale normer som definerer hva som er akseptabel atferd – og hva som ikke er det.

Foreleserne på dette kurset vil formidle forskning, erfaringsbasert kunnskap og faglig refleksjon om disse temaene. De vil blant annet rette fokus mot blant annet trender, risikofaktorer og forebygging. En viktig målsetning er å gi fagfolk innsikt i kunnskapsstatus på de aktuelle områdene, som kan være viktig i møte med ungdom i en utfordrende livsfase.

PROGRAM

09.00 – 10.45: Ungdom, rus og risiko v/Hilde Pape
11.00 – 11.30: Erfaringsutveksling og diskusjon
11.30 – 12.15: Lunsj
12.15 – 15.00: Unge som bytter seksuelle tjenester – om seksuell kapital, gråsoner, utnyttelse og utforskning v/Ulla Bjørndahl
15.00: Avslutning

* Kursholder(e)

Hilde Pape er forsker med doktorgrad innen psykologi med ungdom og rus som spesialfelt. Pape ble fra 2004 ansatt som forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), som ble overført til Folkehelseinstituttet i 2016. Hun har også vært ansatt som forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), og hun har også vært tilknyttet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Pape har jobbet som forsker på rusfeltet i en årrekke, og har først og fremst vært opptatt av rusmiddelbruk i de brede lag av ungdomsbefolkningen. Alkoholpolitikk, rusforebygging og partnervold er andre temaer som hun er spesielt interessert i.

Ulla Bjørndahl er utdannet sosiolog og har jobbet som spesialkonsulent på Pro Sentret siden 2007. Pro Sentret er Oslo kommunes hjelpetilbud til personer som selger sex og et nasjonalt kompetansesenter på prostitusjonsfeltet. På Pro Sentret har Ulla både jobbet med prosjekter, kartlegging, undervisning, veiledning av hjelpeapparatet og foredragsvirksomhet. Siden 2011 har Ulla hatt ansvaret for Oslo kommune/Pro Sentret sitt opplæringsprogram om unge som bytter sex, selvbestemt seksualitet og forebygging av overgrep. I 2016 gjennomførte hun en kartlegging om erfaringer med unge som selger/bytter/kjøper sex blant ansatte i hjelpeapparatet i Oslo. Funnene fra undersøkelsen publiseres våren 2017 i rapporten «Sex som kapital. Om unge som bytter sex».

Kursansvarlig(e)

Elisabeth Hellzén og Ellen Solstad Olavesen.

Målgruppe

Skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, ansatte i skolen, Utekontakter, PPT, BUP, barneverntjenesten, familiesentre, psykisk helsetjeneste barn og unge, kommunepsykologer, familievernkontorene, fastlegene, utekontakter, SLT-team og frisklivsentraler. Kurset er relevant for alle som jobber med barn og unge og har individuelle samtaler med barn og unge.

 

Sist oppdatert: 04/26/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

06/13/2017

Varighet:

13. juni 2017, kl. 9-15. Registrering fra kl. 8:30.

Sted:

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Pris:

Kr. 800,- inkl. enkel lunsj

Maks ant. deltakere:

150

Arrangør:

RBUP Øst og Sør

Kreditering:

Det søkes om godkjenning fra Den Norske Legeforening, Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet og Norsk Psykologforening.

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

05/30/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Caroline Lund, Kurskoordinator, RBUP

Studieleder:

Elisabeth Hellzén, Studieleder, RBUP
Ellen Solstad Olavesen, Konstituert seksjonsleder, RBUP

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook