Working Model - Trondheim

Hvilken indre arbeidsmodell har foreldrene om sitt barn?

Dette er et intervju som er utviklet av Zeanah og Benoit brukes for å kartlegge foreldres indre arbeidsmodeller av sine barn. Å ha kjennskap til foreldres tanker og følelser om sine barn er et godt grunnlag for videre intervensjon. Intensjonen med kurset er å lære hvordan intervjuet kan brukes til videre oppfølging og veiledning av foreldre. Deltakerne vil ikke bli formelt sertifisert i bruken av kodingssystemet, men vil lære å vurdere intervjuet til klinisk bruk.

 

Kursinnhold

Dag 1 – Teoretisk grunnlag og hvordan gjennomføre et Working Model of Child Interview.
Dag 2 - Klinisk tolkning: fortrinnsvis vil deltagernes egne opptak bli brukt som ledd i klinisk forståelse av informasjon som er fremkommet i intervjuet.

Det anbefales at alle deltakerne i perioden mellom første kursdag og oppfølgingsdagen gjennomfører et øvingsintervju på egen hånd. For at opptakene skal kunne brukes i undervisningen må deltakerne be om skriftlig tillatelse til slik bruk. Opptaket tas med til andre kursdag.

Etter påmeldingsfristen vil du motta intervjuet, oversatt til norsk, og noen relevante artikler som det forventes at man setter seg inn i før kurset

* Kursholder(e)

Psykolog/PhD Heidi Jacobsen

Kursansvarlig(e)

Seksjonsleder/Helsesøster Hanne Holme

Målgruppe

Ansatte i BUP og Barnevern som arbeider med behandling eller hjelpetiltak til utsatte familier. Det er en fordel med noe veiledningserfaring.

 

Sist oppdatert: 04/25/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

09/18/2017

Varighet:

18. september og 30. november 2017 fra kl 10.00 - 17.00

Sted:

RKBU Midt-Norge Klostergata 46/48 Trondheim

Pris:

Kr 3500,-

Maks ant. deltakere:

30

Arrangør:

RBUP Øst og Sør - Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Kreditering:

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 14 timers vedlikeholdsaktivitet

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

08/28/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Monica Werner, Kurskoordinator, RBUP

Aktuelle eksterne lenker:

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook