Tverrfaglighet og samhandling, 4. og 5. semester 2017-2018

I dette kelkurset legges det til rette for møter mellom fagfolk fra forskjellige profesjoner og tjenester, som dermed forvalter forskjellige kunnskaps- og virkeområder, med mål om å lære om, av og sammen med hverandre.

 

Kursinnhold

Vi retter oppmerksomheten mot sentrale føringer som er gitt feltet av helsemyndighetene, Gjennom forelesninger og arbeid i seminargrupper vil vi belyse og drøfte hvordan viktige helsepolitiske føringer (som for eksempel samhandling mellom tjenester, medvirkning for bruker), virker og oppleves i den kliniske hverdagen, og hvordan de kan utformes og realiseres i fagutøvelsen. Vi retter oppmerksomheten spesielt mot samarbeid med og for barn, unge og familier med sammensatte hjelpebehov, og på forhold knyttet til profesjonell maktutøvelse og tvang. Vi avslutter ved å se på ulike organiseringer og tillatelser knyttet til samarbeid, og med refleksjon over deltakernes posisjon som profesjonsutøvere og tverrfaglige-/tverretatlige teammedarbeider.

Undervisningen er organisert med forelesninger og faste tverrfaglige grupper, og går gjennom alle 5 semestre.

Målgruppe

Barnevernspedagoger, leger, pedagoger, psykologer, sosionomer, sykepleiere og vernepleiere

 

Sist oppdatert: 04/20/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

09/18/2017

Varighet:

Høsten 2017 - våren 2018

Sted:

RBUP/Gullhaugvn. 1-3, Nydalen

Pris:

Kr. 5.000,- semesteravgift

Maks ant. deltakere:

60

Arrangør:

RBUP

Ledige plasser:

Ja

Påmelding:

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Renate Stendal, Kurskoordinator, RBUP

Seksjonsleder:

Anne Andersen, Seksjonsleder, RBUP
Inger Hodne, Seksjonsleder, Styremedlem (Ansattvalgt), RBUP

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook