Utviklings- og tilknytningsperspektiver

Kursets vil belyse rettspykologiske spørsmål som berører de minste barna samt dreie seg om kulturelle perspektiver på tilknytning og samspill belyst med ny forskning.

 

Kursinnhold

Kurset som er todelt vil inneholde:

Utviklingpsykologiske perspektiver på samvær etter samlivsbudd. Torsteinson vil gå igjennom flere arbeider knyttet til rettssystemet, blant annet spørsmål knyttet til samvær etter samlivsbrudd og da særlig med vekt på de minste barna. Han vil her redegjørde for forskningen vi til nå har på dette området, og temaene i debatten rundt delordninger og små barn.
Han vi også redegjøre for samvær med saker der vold er et tema. Til slutt vil også gå igjennom anbefalinger fra særdomstolsutvalget slik at deltakerene vil kunne bli oppdatert på diskusjoner knyttet til familiesaker i rettsystemet.

I delen om kultur vil Torsteinson gjennomgå forskning og tilknytningsperspektiver når det gjelder vurderinger av samspill i familier som har med seg annen kulturell bakgrunn.

* Kursholder(e)

Stig Torsteinson er psykologspesialist med lang klinisk erfaring fra bl.a. Aline Spedbarnsenter og Nic Waals Institutt og som sakkyndig. Med utgangspunkt i tilknytningspsykologi og utviklingspsykologi har han arbeidet akademisk med feltene forebyggende psykologi, klinisk sped- og småbarnspsykologi og rettspsykologi. Han er fagforfatter og distributør for Circle of Security International. Han sitter bl.a. i Særdomstolutvalget og har på vegne av Domstoladministrasjonen og Psykologforeningen bidratt med kompetanseoppbygging av dommere og sakkyndige.

Kursansvarlig(e)

Studielder Sidsel Haug

Målgruppe

Klinikere som jobber med barn og relasjoner i 1 og 2 linjetjenesten

 

Sist oppdatert: 04/18/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

05/05/2017

Varighet:

5. mai 2017 fra kl 09.00 - 15.00

Sted:

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Pris:

Kr 950,- inkl lunsj

Arrangør:

RBUP Øst og Sør

Kreditering:

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

04/28/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Monica Werner, Kurskoordinator, RBUP

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook