Mestrende barn

Mestrende barn er et strukturert lavterskeltiltak for engstelige og triste barn og deres foreldre basert på kognitiv atferdsterapi. Tiltaket gjennomføres i grupper for barn og foreldre i henhold til gruppeledermanualen. Barn og foreldre får arbeidsbøker.

 

Kursinnhold

Tiltaket er nylig utprøvd i en randomisert kontrollert studie i 1. linjen. Mestrende barn-manualene som vil bli gjennomgått i kurset er nylig revidert basert på brukererfaringer. Fagpersonene vil etter seminaret kunne benytte tiltaket i førstelinjen (skolehelsetjeneste, psykisk helseteam, PPT) evt. BUP under veiledning.
Seminaret vil ha fokus på betydningen av forebyggende arbeid i grupper med barn. Konkret vil deltakerne lære å utvikle problempyramide og sette tydelige mål, mestringsstrategier for å takle følelser, kognitive strategier ved angst og depresjon, atferdstilnærminger (atferdseksperimenter) og arbeid med selvfølelse. Dagene vil bestå av undervisning, rollespill, film og praktiske øvelser.

* Kursholder(e)

Klinisk psykolog Kristin Martinsen.

Kursansvarlig(e)

Kristin Martinsen

Målgruppe

Fagpersoner som arbeider med endringsarbeid med barn og unge primært i førstelinjetjenesten: f.eks. skolehelsetjenesten, psykisk helseteam, PPT. Kan også være aktuelt for BUP-ansatte.

 

Sist oppdatert: 04/26/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

06/12/2017

Varighet:

To dager. Dag 1: kl.10.00 - 16.00, Dag 2: kl. 09.00 -15.00

Sted:

Gullhaugveien 1-3, Oslo

Pris:

Kr. 2.800,- inklusiv barne- og foreldremanualer og lunsj.

Maks ant. deltakere:

40

Arrangør:

RBUP Øst og Sør

Kreditering:

Godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet av Psykologforeningen.

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

05/29/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Inger-Line Wahl, Kurskoordinator, RBUP

Seksjonsleder:

Anne Andersen, Seksjonsleder, RBUP

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook