De minste barnas stemme

Omsorgssvikt har store utviklingsmessige, helsemessige og sosiale konsekvenser for barnet som kan følge det hele livet. Det har stor betydning for det enkelte barnet og for samfunnet at sviktende omsorgsbetingelser avdekkes tidlig og at barnet får den hjelp som er nødvendig.

 

Kursinnhold

Mette Sund Sjøvold er psykologspesialist ved Aline poliklinikk i Oslo kommune. Der jobber hun med utredning og hjelp til sped- og småbarn i risiko og deres omsorgspersoner.

Hun vil i kurset presentere hva en gjennom forskning vet om små barns utvikling og hva som hemmer og fremmer god utvikling. Hvordan påvirkes sped- og småbarn av traumatiserende familieforhold og av å eksponeres for stress eller rus i fosterlivet? Med grunnlag i sin lange kliniske erfaring vil Mette Sund Sjøvold ta for seg hvordan en bruker kunnskapen i praksis når en vurderer barns behov for omsorg og foreldrenes omsorgskapasitet. Hun vil se på ulike tiltak som kan settes inn for å gi risikoutsatte barn en trygg oppvekst i egen familie eller når det offentlige overtar den daglige omsorgen.

* Kursholder(e)

Mette Sund Sjøvold er psykologspesialist og har jobbet med sped- og småbarn ved Aline i 17 år. Hun sitter i Barnesakkyndig kommisjon og er veileder i Marte meo. Hun og Kristin Furuholmen skrev boka «De minste barnas stemme – utredning og tiltak for risikoutsatte sped- og småbarn» som kom ut i år og har undervist om dette tema i flere år.

Kristin G. Furuholmen er psykologspesialist ved Aline poliklinikk i Barne- og familieetaten i Oslo kommune. Hun har i mange år jobbet med utredning og hjelp til sped- og småbarn i risiko og deres omsorgspersoner.

Kursansvarlig(e)

Sidsel Haug, studieleder RBUP Øst og Sør.

Målgruppe

Barnevern, helsestasjoner, PPT i grunnskoler og i HFer, BUP, Bufetat, barnehager og private og kommunale barne- og familiesentre, foster- og adoptivforeldre og ansatte i rettsvesenet.

 

Sist oppdatert: 04/21/2017

Praktisk informasjon

Kurset er avholdt

Oppstartsdato:

04/21/2017

Varighet:

Kl. 09:00-15:00

Sted:

Gullhaugveien 1-3, Oslo.

Pris:

kr 950 (inklusiv lunsj)

Maks ant. deltakere:

50

Arrangør:

RBUP Øst og Sør

Kreditering:

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

04/14/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Monica Werner, Kurskoordinator, RBUP

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook