Fagdag for psykologer i kommunen: Journal, skriftlighet, kommunikasjon- og etikk

Som ledd i RBUPs oppdrag fra Hdir tilbyr vi kompetansekurs for psykologer som arbeider særlig med barn og unge i kommunene.

Psykologspesialist Nina Dalen vil lede oss gjennom en fagdag med fokus på;

«Journal, skriftlighet, kommunikasjon- og etikk».

 

Kursinnhold

«Det som ikke er dokumentert, har ikke skjedd». Jussen er streng på dette området. Plikten til å opprette journal gjelder alltid der det ytes helsehjelp. Det er flere grunner til hvorfor vi skal føre journal, juridiske, faglige og etiske. Det er mange lover og forskrifter vi må kjenne til, men for barn og unge vi møter, handler det rett og slett om åpenhet.

Dette kurset skal handle om åpenhet, fordi det kreves øvelse når fagspråk skal oversettes. Et vanlig etisk vurderingstema er spørsmål om informert samtykke. Hvordan vi formulerer oss muntlig og skriftlig er avgjørende for om vi faktisk har gitt forståelig (= riktig) informasjon. Hva gjør vi med informasjon ungdom ikke vil at foreldrene skal vite noe om? Hva inngår i våre vurderinger, og i hvilken grad er premissene for våre konklusjoner gjort rede for? Det er spørsmål som berører arbeidets kvalitet. Som veileder møter jeg mange kollegaer som er på leting etter gode formuleringer. I møte med kollegaer blir jeg bedre til å snakke og skrive så folk forstår. I kurset skal vi hente frem de gode eksempler, øve og være med på å gjøre hverandre bedre.

Foreleser(e)

Kursholder: Nina Dalen er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo (UiO), og er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområdet klinisk nevropsykologi.

Hun driver nevropsykolog.no, en spesialistpraksis i Hovet, Hallingdal. Hun har arbeidet med barn og voksne pasienter innenfor nevrologi, habilitering, rehabilitering og psykisk helsevern. Nina har også lang ledererfaring som regiondirektør og FoU-direktør. Hun var i mange år leder i Fagetisk råd i Norsk Psykologforening, underviser på etikk-kurs og seminar i inn- og utland og har egen etikkblogg på sidene til Norsk Psykologforening. Hun er medlem av Sentralstyret i Norsk Psykologforening. Nina er medlem i det faste etikkutvalget for sammenslutningen av de europeiske psykologforeningene (EFPA). Hun tar oppdrag som sakkyndig for retten. Nina har vært kommunepsykolog i Hol og Ål. Nina er også tilsatt i bistilling som senior psykologspesialist ved Vestre Viken DPS, Hallingdal.

Kursansvarlig(e)

Heidi Brautaset og Anne-Lise Knatten.

Målgruppe

Psykologer som arbeider med barn og unge i kommunene.

 

Sist oppdatert: 04/18/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

05/09/2017

Varighet:

9. mai 2017, kl. 9-15. Registrering fra kl. 8:30.

Sted:

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Pris:

Kr. 800,- inkl. lunsj

Maks ant. deltakere:

40

Arrangør:

RBUP Øst og Sør

Kreditering:

Kurset søkes godkjent av Norsk Psykologforening.

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

04/25/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Caroline Lund, Kurskoordinator, RBUP

Studieleder:

Anne-Lise Knatten, Studieleder, RBUP
Heidi Brautaset, Psykologspesialistr, RBUP

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook