Oppmerksomt nærvær i samvær med barn og unge

Mindfulness, på norsk oppmerksomt nærvær, er å øve seg i være tilstede med virkeligheten slik den er, her og nå. Det skaper pusterom, virker stressreduserende og bidrar til å utvide handlingsrepertoaret for å takle det som oppstår. Regelmessig trening styrker iboende ressurser for oppmerksomhet, selvregulering og empati. Barn og unge kan også ha nytte av slik trening. Forskning viser imidlertid at de voksne må begynne med seg selv.

 

Kursinnhold

Kurset gir en grundig innføring i oppmerksomt nærvær/mindfulness. Overordnet mål er at deltakerne får mulighet til å styrke og utvikle sin evne til nærvær og empati, både i forhold til seg selv og andre. Det vil være fokus på mestring av stress, regulering av følelser, anerkjennende og oppmerksom kommunikasjon. På siste del av kurset blir det mulighet for å trene på å lede øvelser.

* Kursholder(e)

Anne Sælebakke (www.anneselebakke.no) har egen virksomhet med undervisning, veiledning og terapi. Hun har bakgrunn som lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og har i mange år arbeidet med barn og unges helse og balanse i vår tid. I tillegg til å undervise ved RBUP er hun for tiden med i Mind&Life Institute sitt tverrfaglige internasjonale nettverk Call to Care. I samarbeid med RBUP og sammen med Anne Grethe Brandtzæg er hun leder for et Call to Care prosjekt ved en norsk barneskole. Hun har skrevet boken Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (Gyldendal Akademisk 2015). Siden åttitallet har hun fått regelmessig undervisning i nærværsmeditasjon ved Vækstcenteret i Danmark, og har siden slutten av nittitallet undervist andre i oppmerksomt nærvær.

Anne Grethe Brandtzæg har egen klientpraksis hvor hun tilbyr samtale- og kroppsorientert terapi, coaching og mindfulness-trening. Hun har videreutdanning som mindfulness-lærer/MBSR-instruktør fra Institute for Mindfulness-Based Approaches/NTNU. I samarbeid med Anne Sælebakke og RBUP har hun gjennomført et prosjekt i nærvær og empati kalt Call to Care, ved en norsk barneskole. Hun har også ledet et pilotprosjekt om mindfulness og stressmestring i skolen. Evaluering viste at lærere fikk redusert stress, økt selvregulering og bedre selvinnsikt om innvirkning på elever og kolleger. I skolesammenheng har hun jobbet som prosjektleder i Ungt Entreprenørskap, og som foreleser i veiledning på videreutdanning for lærere ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes bakgrunn forøvrig er fra organisasjon og ledelse. Anne Grethe begynte med selvutvikling og mindfulness tidlig på nittitallet. (www.lifegarden.no).

Gjesteforelesere:

Ingeborg Egebjerg er psykologspesialist og er ansatt som studieleder for psy­koterapi undervisningen ved RBUP Øst og Sør. I.H. Egebjerg har siden embetseksamen i psykologi i 1988 beskjeftiget seg med terapeutiske endringsprosesser inspirert av terapimetoder som involverer kreative teknikker, kroppsterapeutiske elementer og mindful­ness. I.H. Egebjerg har tidligere arbeidet innen Psykisk Helsevern relatert til både barn/unge og voksne. Hun har i en årrekke veiledet psykologer og andre faggrupper. Siden 1998 har hun vært engasjert i nasjonalt og internasjonalt arbeid relatert til styrkning av omsorgskompetanse og samspillsutvikling gjen­nom International Child Development Programme.

Hilde Melsom er utdannet sykepleier og er psykologspesialist med fordypning innen barn og ungdoms psykiske helse. Hun har bred erfaring fra arbeid innen barne- og ungdomspsykiatrien. De siste åtte årene har hun arbeidet med gravide og sped- og småbarnsfamilier på Aline poliklinikk. For tiden er hun ansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for sped- og småbarns psykiske helse ved R- bup Øst og Sør hvor hun arbeidet med undervisning og veiledning av første og andre linjetjenesten på nasjonalt plan. Hun er utdannet Circle of Security (COS) terapeut samt MBSR instruktør fra The Institute for Mindfulness - Based Approaches” og holder 8 ukers kurs i regi av Raskere tilbake på Lovisenberg DPS.

Astri Lindberg er psykologspesialist med fordypning innen barn og ungdoms psykiske helse. Hun har i til sammen 30 år, arbeidet med tidlig intervensjon i forhold til gravide og småbarnsfamilier ved henholdsvis Institutt for Tokologi og Familiepsykologi, Aline poliklinikk og Nic Waals Institutt. Parallelt har hun hatt privat praksis. For tiden er hun ansatt ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved R-bup Øst og Sør. Arbeidet består her av veiledning og undervisning av første og andre linjetjenesten på nasjonalt plan. Hun er utdannet COS (Circle of Security) terapeut og veileder, samt MBSR-instruktør fra ”The Institute for Mindfulness-Based Approaches”. Hennes hovedinteresse er tilknytning og oppmerksomt nærvær.

Kursansvarlig(e)

Fagansvarlige: Anne Sælebakke og Anne Grethe Brandtzæg.
Kurskoordinator: Inger Line Wahl.

Målgruppe

Ansatte i skole, barnehage og skolehelsetjeneste.

Du lærer om

Undervisningen består av teori og praktiske øvelser, dialog og refleksjon. Det blir hjemmeoppgaver knyttet til å øve seg i mindfulness i hverdagen. Forhåndskunnskaper i mindfulness er ikke nødvendig.

Kurset gjennomføres med seks samlinger fra oktober 2017 til april 2018. Det gis kursbevis forutsatt deltakelse på minst 80% av kurset.

 

Sist oppdatert: 04/18/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

10/17/2017

Varighet:

6 samlinger høsten 2017 og våren 2018. En dagssamling varer fra kl. 09.30-16.30

Sted:

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Oslo.

Pris:

Kr. 8.900,- (4.450,- pr. semester) inkludert lunsj

Maks ant. deltakere:

25

Arrangør:

RBUP Øst og Sør

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

10/03/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Inger-Line Wahl, Kurskoordinator, RBUP

Studieleder:

Ingeborg Egebjerg, RBUP

Seksjonsleder:

Anne Andersen, Seksjonsleder, RBUP

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook