Trivsel, utvikling og læring i barnehagen

De voksnes handlingskompetanse for å støtte barns trivsel, utvikling og læring har stor betydning for kvaliteten i barnehagen. I handlingskompetanse inngår relasjonskompetanse, samspillskompetanse og hvordan den voksne strukturerer og leder barnegruppen.

 

Kursinnhold

Barnehageansatte og lærere i Norge har generelt god kompetanse på samspillet mellom barna, men det har vært mindre fokus på den voksnes relasjonskompetanse og ledelse av barnegruppen. 

I dette seminaret settes fokus på hvordan de voksne gjennom omsorg og emosjonell støtte er med på å legge til rette for bedre læring og utvikling av tanke, språk og sosiale ferdigheter hos barna.  

Det vil bli vist ulike filmeksempler fra gjenkjennbare situasjoner i barnehager for å lære å gjenkjenne gode måter å støtte barna og lede grupper på.  

Du vil lære;
* Hvordan gjenkjenne ineffektive måter å kommunisere med barna på
*Effektive måter å støtte og veilede barna på med konkrete filmeksempler
* Hvordan observasjonsssystemet CLASS kan være et hjelpemiddel til kontinuerlig forbedring av kvaliteten i den voksnes støtte og veiledning av barna.  

* Kursholder(e)

Teachstone

Kursansvarlig(e)

Hanne Holme

Målgruppe

Barnehagelærere, styrere, PPT, ansatte i barnehage og andre med ansvar og interesse for kvalitetsutvikling i barnehagene.  

 

Sist oppdatert: 04/25/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

09/04/2017

Varighet:

8.30-12.30

Sted:

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Pris:

850,-

Maks ant. deltakere:

150

Arrangør:

RBUP Øst og Sør

I samarbeid med:

Teachstone

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

07/31/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Monica Werner, Kurskoordinator, RBUP

Aktuelle eksterne lenker:

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook