COS Gruppemodell - Oslo 2017-2019

Circle of Security (COS) Virginia - Trygghetssirkelen er en manualbasert behandlingsmodell som har som mål å fremme trygg tilknytning. Foreldrene inviteres til å reflektere over barnets atferd, følelser og behov, for å fremme mentalisering og utvikle en mer sensitiv og utviklingsstøttene omsorg. Omsorgspersonen inviteres også til å reflektere over hvordan egne omsorgserfaringer tidvis står i veien for å gi barnet det barnet trenger. Trygghetssirkelen er basert på omfattende forskning om tilknytning og ble utviklet av Glenn Cooper, Kent Hoffman, Robert S. Marvin og Bert Powell.

 

Kursinnhold

COS gruppemodellen er en forebyggende behandlingsmodell som kan være til hjelp for familier med barn i mild til moderat risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Behandlingsprogrammet består av 12 gruppesamlinger med 4–10 foreldre/foreldrepar. Hver samling varer ca. 1,5- 2 timer. Opplæring i gruppemodellen innebærer også en sertifisering i koding av fremmedromsituasjonen for bruk i COS. Opplæringen er basert på en manual som beskriver hvert trinn i gruppebehandlingen.

* Kursholder(e)

Psykologspesialist Hilde Melsom, RBUP Øst og Sør
Psykologspesialist Astri Lindberg, RBUP Øst og Sør
Psykologspesialist Kjersti Sandnes, RKBU Midt-Norge
Psykolog / PhD Heidi Jacobsen, RBUP Øst og Sør

Kursansvarlig(e)

Psykologspesialist Hilde Melsom, RBUP Øst og Sør
E-post: hilde.melsom@r-bup.no

Målgruppe

Psykologer, leger og andre som har minimum 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning. Opplæringen passer for ansatte i 1. og 2. linjetjenesten. Forutsetninger for å delta i opplæringen: Arbeidsstedet må si seg villig til å tilrettelegge slik at kursdeltaker har tilstrekkelig tid avsatt både til å delta i selve opplæringen, til å praktisere metoden og til den påfølgende veiledningen som strekker seg fra opplæringen og frem til sertifisering. Vi anbefaler at det i opptreningsperioden gis anledning til å bruke ca. 10-20 % av arbeidstiden til arbeid med metoden for å kunne sikre god nok trening og høy kvalitet på arbeidet Kursdeltakerne må ha tilgang til et videokamera, pc for filmer og mulighet for å bruke Skype. I familiemodellen gjøres det opptak av fremmedromsituasjonen før og etter behandling, unntaksvis gjøres dette også i gruppemodellen.

Du lærer om

Opplæringen består av et ni dagers kurs fordelt på to bolker.
Første kursbolk – Kurs i tilknytningsteori og observasjon, gir en grundig innføring i tilknytningsteori og i observasjon av interaksjon mellom barn og foreldre basert på videoopptak av fremmedromsituasjonen. Målet er å øke forståelsen av kompleksiteten i tilknytningsrelatert atferd hos barn, og videre å gjøre deltakerne klare til å øve på å skåre videoopptak av fremmedrom på egenhånd. Skåringen skal ende i en vurdering av barnets tilknytningsstrategi. Etter denne første kursbolken følger en periode på 4-5 måneder hvor deltakerne trener på skåring av fremmedrom ut fra COS- kodingsmanual. Hver deltaker skal øve seg på å skåre ca. 20 opptak av fremmedsituasjonen, hvor det følger med en fasit. Det er viktig å kunne sette av tid i denne treningsperioden. Før oppstart i kursbolk 2 skal deltagerne ha sendt inn skåringer av 12 sertifiseringsfilmer. Det kreves rett skåring på 9 av disse filmene for å bli sertifisert ved endt utdanning. (Det er imidlertid ikke nødvendig å være sertifisert i kodingen før oppstart i kursbolk 2, men egen skåring skal være sendt inn).

Andre kursbolk – Metodeopplæring, er innføring i det terapeutiske arbeide med Trygghetsirkelen i grupper. Arbeidet er manualbasert. Arbeidet med å rekruttere omsorgspersoner til gruppene starter etter andre bolk, slik at man raskt kommer i gang med å praktisere det man har lært.

Det gis veiledning gjennom to gruppeforløp. Gruppetimene tas opp film og danner grunnlaget for veiledning som foregår i grupper enten ved personlig oppmøte eller via Skype. Etter arbeid med minimum to gruppeforløp vurderes man for sertifisering som cos-gruppeleder. Etter endt opplæring må kursdeltakerne ha mulighet til å delta i vedlikeholdsaktivitet ca. 2 dager i året. Vedlikeholdsaktiviteten skal ivareta kompetansen som bygges opp slik at kvaliteten på arbeidet opprettholdes over tid.

Annen informasjon

Første opplæringsuke:
COS kodekurs 29. mai - 2. juni 2017

Selve opplæringen i tilknytning og observasjon (Familiemodellen) 20. - 23. november 2017

Tu vil trenge:
Microsoft Office konto (gratis-Hotmail el.l)
VLC - Videolan Mediaplayer (gratis fra internett)
Laptop/MAC/PC som ikke er helt "sperret" med tilganger fra ditt arbeidsstedet.

Alt kursmateriell deles via Microsoft Office Sharepoint - "OneDrive sky" og store deler av utdanningen jobbes det med mange trenings- og sertifiserings filmer.

Bruk gjerne din e-postadresse fra en Mocrosoft Office konto ved påmelding til kurset.

 

Sist oppdatert: 04/18/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

05/29/2017

Varighet:

Kursbolk 1: 29. mai - 2. juni 2017 Kl. 10-16 dag 1 - deretter kl. 9-16 dag 2, 3 og 4 - Kl. 9-15 dag 5 - Kursbolk 2: 20. - 23. november 2017 (samme klokkeslett som kursbolk 1)

Sted:

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Pris:

Kr.16.000,- I tillegg kommer kr. 6.000,- per semester for veiledning.

Maks ant. deltakere:

20

Arrangør:

Spedbarnsnettverket

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

03/27/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Unni Rosenkilde, Konsulent, RBUP

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook