Observasjon og tilknytning

Trygghetssirkelen brukes for å observere og tolke barns atferd og følelsesmessige reaksjoner. Du vil lære hvordan du kan observere og tolke barns reaksjoner i samspill ut fra kunnskskap fra tilknytningsfeltet, utviklingspsykologi, hjerneforskning og kunnskap om traumebevisst omsorg

 

Kursinnhold

Gjennom to dager vil vi ha en psykoedukativ grunnopplæring med fokus på tilknytning og observasjon av samspill, der barns atferd og følelsesmessige reaksjoner ofte kan være vanskelige å forstå ut fra den situasjonen de kommer til uttrykk i. Dette kan skape forvirring og usikkerhet i hvordan man skal forstå barnet og dets behov.

Gjennom kurset vil vi trene på å kjenne igjen de ulike tilknytningsmønstrene. Vi vil også ha fokus på strategier basert på tilknytning, som kan bidra til å forme barnets oppførsel og samhandlingsmønster i positiv retning.

Materialet som benyttes i dette kurset er forskningsbasert og hentet fra tilknytningsfeltet, utviklingspsykologi, hjerneforskning og kunnskap om traumebevisst omsorg.

Dag 1; en introduksjon og grundig innføring i tilknytning og observasjon med utgangspunkt i trygghetssirkelen. Dere få se et utvalg av videoopptak av barns samhandlingsmønstre (både lav- og høyrisiko)

Dag 2 ; bruk av denne kunnskapen ved øvelse på observasjon og tolkninger av samspill og tilknytningskvalitet ved hjelp av diskusjoner og gruppearbeid, med utgangspunkt i filmer med ulike utfordringer i samspillet

* Kursholder(e)

Norma Vågstøl er klinisk sosionom og familieterapeut. Hun har en master i barnevern, samt videreutdanning i veiledningspedagogikk. Sertifisert i COS Virginia; atferdsobservasjon, gruppeterapi og individuell familieterapi.
Lisensiert veileder for COS Gruppemodellen (Virginia).
Opplæring i COS International; COS P og COS individuell behandlingsplan/intervensjon. Sertifisering i martemeo, ICDP og MacArthur Preschool Assessment of Attachment, og opplæring i WMCI og Crowell. Har arbeidet i barneverntjenesten fra 2000, både som saksbehandler, familieveileder og kursholder.
Har erfaring med undervisning og konferansevirksomhet for ulike yrkesgrupper ifht tilknytning, observasjon og samspill.
Jobber nå som klinisk sosionom/familieterapeut i BUP.

Anja Helene Strønen Lien er sosionom med klinisk/teoretisk videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse.
Sertifisert i COS Virginia; atferdsobservasjon, gruppeterapi og individuell familieterapi. Lisensiert veileder for COS Gruppemodellen (Virginia) og veileder for COS P (COS International). Opplæring i COS International; COS P og COS individuell behandlingsplan/intervensjon.
Sertifisering i ICDP og opplæring i MacArthur Preschool Assessment of Attachment, WMCI og Crowell.
Arbeidet som saksbehandler i barneverntjenesten fra 2005 og som veileder og kursholder. Har erfaring med undervisning og konferansevirksomhet for ulike yrkesgrupper ifht tilknytning, observasjon og samspill. Jobber nå som familieveileder i barnevernet.

Kursansvarlig(e)

Seksjonsleder Hanne Holme

Målgruppe

Saksbehandlere i barnevernet, helsesøstre ansatte i kommunalt psykisk helsevern og eventuelt andre som kan ha nytte av dette i sin arbeidshverdag (PPT, barnehage, skole ol)

 

Sist oppdatert: 04/18/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

09/21/2017

Varighet:

21. og 22. septmber 2017 fra kl 09.00- 16.00 første dag og fra kl 09.00-15.00 dag 2.

Sted:

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Pris:

Kr 2500,- inkl lunsj

Maks ant. deltakere:

150

Arrangør:

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

09/07/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Monica Werner, Kurskoordinator, RBUP

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook