Kognitiv adferdsterapi, videreutdanning

Videreutdanningen er tverrfaglig og gir en klinisk utdanning i evidensbaserte behandlingsmetoder med barn og ungdom.

 

Kursinnhold

Innhold:
Kognitiv adferdsterapi med barn og ungdom karakteriseres ved at
· Metoden innebærer systematisk kartlegging – intervensjoner – og evaluering som omfatter den enkelte individs tanker, følelser (emosjoner) og adferd
· Behandlingsmetoden er evidensbaserte ved at den bygger på systematiske utprøving og evaluering gjennom forskning og klinisk arbeid
· Behandling og kartlegging fokuserer på mål som innebærer vekt på ressurser for å oppnå bedring av definerte funksjoner heller enn fokus på traumatisk fortid
· Det terapeutiske endringsarbeidet er tidsavgrenset med her- og nå fokus og utgangpunkt i funksjon i hverdagen
· Gjensidig respekt, tillit, samarbeid og allianse med barnet og barnets omsorgspersoner som foreldre, søsken, samt annen kontekst som nettverk av fagpersoner, skole og barnehage, og barnets vennegrupper vektlegges.
Kognitiv adferdsterapi rettet mot barn og ungdom har hatt en oppblomstring i internasjonale klinikk- og forskningsmiljø de siste 15-20 år.
Første studieår på metodefordypning i kognitiv atferdsterapi (KAT) vil gi en grundig innføring i metoden og mulighet til å øve på grunnleggende KAT-ferdigheter. Samlingene vil da være en kombinasjon av forelesninger og ferdighetstrening, og vi vil i hovedsak benytte egne lærekrefter. Etterhvert vil vi bruke noe mer innleide forelesere i forhold til ulike tilstandsbilder, og det andre studie året vil vi også ha fokus på mer avanserte ferdigheter og komplekse tilstander. Andre studieår vil dere også få jobbe med eget klientarbeid gjennom kasusfremlegg i stor gruppe. Dere legger da frem eget klinisk materiale (video og en skriftlig kasusbeskrivelse) som godkjennes av gruppeleder.
I begge årene må studentene ha tilgang til endringsarbeid med barn, ungdom og deres familier og skal ha veiledning på klinisk arbeid i liten gruppe utenom samlingene.

* Kursholder(e)

Kursansvarlig(e)

Kristin Martinsen, RBUP Øst og Sør

Målgruppe

Utdanningen er tverrfaglig, og målgruppen er personer som arbeider direkte med barn og unges psykiske helse eller med psykososiale problemstillinger både i første- og andrelinjen. Det er en uttalt utdannings- og helsepolitisk intensjon at utdanningen også tilbys i førstelinjen.

 

Sist oppdatert: 04/24/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

09/07/2017

Varighet:

1-2-dagers samlinger en gang i måneden over to år.

Sted:

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3

Pris:

kr. 10 000 pr semester.

Maks ant. deltakere:

10

Arrangør:

RBUP Øst og Sør

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

05/01/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Inger-Line Wahl, Kurskoordinator, RBUP

Seksjonsleder:

Anne Andersen, Seksjonsleder, RBUP

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook