Foreldrekonflikter

Hovedtema for kurset er hvordan vi som fagfolk i møte med barn, unge og deres foresatte i konflikt bedre kan forstå situasjonen og eventuelt bidra til å holde konflikten på et lavest mulig nivå.

 

Kursinnhold

Hvilke lover gjelder på dette området? Hvilke rettigheter og plikter har foreldrene, barna, vi som fagfolk? Hvilke implikasjoner har lovverket for våre handlinger?

Kan vi samtale med barn og unge som lever i høy konflikt på måter som bidrar til å lette deres situasjon?

Ta gjerne med eksempler fra egen praksis. Det vil være åpent for spørsmål og dialog underveis i forelesningene.

* Kursholder(e)

Advokat Ragnhild Kverneland er partner i advokatfirmaet Brækhus Dege. Hun har sin kjernekompetanse innen blant annet barnerett, barnevernrett, familierett, og forvaltningsrett. Kverneland arbeider blant annet med rettssaker og annen tvisteløsning innenfor barnevern- og barnerett. Hun har lang erfaring som ekstern kommuneadvokat for flere kommuner, og driver utstrakt undervisning og veiledning.

Cand paed, spesialist i klinisk pedagogikk, Anne Kirsti Ruud arbeider ved Nic Waals Institutt. Hun er opptatt av hvordan barn i vanskelige livssituasjoner har hjelp av å knytte mening til egen situasjon. Kan, tør og vil vi være en som ser og snakker med den det gjelder? Kan vi utgjøre en forskjell? Anne Kirsti Ruud vil dele praktiske eksempler på hvordan vi kan kommunisere med barn og ungdom som lever i utfordrende livssituasjoner, for eksempel i samtale om det å leve i konfliktsonen mellom foreldre i høy konflikt.

Kursansvarlig(e)

Anne-Lise Knatten

Målgruppe

Ansatte i barnehager, skoler og sfo, helsestasjonstjenesten, PPT, BUP, barnevern, familievern, familiesentre, politiet, NAV, psykologer, advokater og leger. Kurset er relevant for alle som jobber med barn, unge og familier i kommunene.

 

Sist oppdatert: 04/26/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

08/30/2017

Varighet:

30. og 31. august 2017, kl. 9-15 begge dager. Registrering fra kl. 8:30

Sted:

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Pris:

Kr. 1200,- inkl. enkel lunsj

Maks ant. deltakere:

150

Arrangør:

RBUP Øst og Sør

Kreditering:

Kurset søkes godkjent av Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet.

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

08/16/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Caroline Lund, Kurskoordinator, RBUP

Studieleder:

Anne-Lise Knatten, Studieleder, RBUP

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook