Utviklingsstøtte.

Kurset har som målsetting å gi deltakerne en nyansert og fleksibel kompetanse til å kommunisere med barn og foreldre ut fra ulike roller og oppgaver.

 

Kursinnhold

Deltakerne vil få trening i føre rådgivende og terapeutiske samtaler med barn og foreldre ut fra utviklingsstøttende prinsipper. Det blir lagt stor vekt på å kjenne igjen og forstå hva som skjer av utviklingsmessig relevans i samspillets mikroøyeblikk. Derfor er videoanalyse sentralt gjennom hele kursserien.

Grunnlaget for det metodiske arbeidet det gis trening i vil være:

- Kunnskap om barns dialogiske kompetanse og utviklingsegenskaper; deres relasjonelle avhengighet, identitetsutvikling og behov for gode utviklingsnarrativer

- Analyse av de avhengighets-, tilknytningsforhold og nettverksspenninger barn lever under og hvilke typiske utfordringer vi møter når vi skal støtte barn og foreldre.

Kurset har fem samlinger à to dager. På første samling gis innføring i kursets teoretiske grunnlag og metodiske hovedprinsipper – konkretisert ved videoanalyse av kursledernes eget materiale.

De følgende fire samlingene blir tilrettelagt ut fra videomateriale fra deltakernes eget daglige arbeid; samspillsobservasjon, samspillsrådgiving, samtaler med foreldre, med foreldre og barn, med barn/ungdom. Det vil bli særlig lagt vekt på at deltakerne skal bli fortrolig med å arbeide i et triangulert metodisk format. Deltakerne må være i arbeid innen barnefeltet og ha mulighet til å bringe inn praksismateriale på video. Det forventes at hver deltaker medbringer minst en video fra sitt arbeidsfelt.

Det blir lagt stor vekt på å kjenne igjen og forstå hva som skjer av utviklingsmessig relevans i samspillets mikroøyeblikk. Derfor er videoanalyse sentralt gjennom hele kursserien.

Kurset passer for arbeid innen familievern, psykisk helsevern for barn og ungdom, lavterskeltilbud på kommunenivå, familiesentre og lignende. Det er ingen forutsetning, men deltakere må gjerne ha ulike former for spesialistkompetanse eller trening i metoder som Marte Meo, Circle of Security og lignende. Slik sett vil kurset ha «Master Class»-preg hvor deltakernes egne erfaringer og refleksjoner skal ha plass. Flere søkere fra samme arbeidsplass vil bli prioritert.

* Kursholder(e)

Psykologspesialist Haldor Øvreeide og klinisk sosionom/familieterapeut Reidun Hafstad, Institutt for familie og relasjonsutvikling.

Reidun Hafstad, klinisk sosionom/familieterapeut og Haldor Øvreeide, psykologspesialist, driver Institutt for Familie og Relasjonsutvikling, Os ved Bergen. Med utgangspunkt i egen klinisk praksis og veiledning har de over mange år arbeidet med å utvikle metodiske fremgangsmåter for å engasjere foreldre til bedre å forstå og støtte barns utvikling når det er etablert bekymring. Den triangulerte samtalen med barn og foreldre om de livstema som måtte være vanskelige, er et viktig metodisk bidrag fra de to. Reidun og Haldor er forfattere og medforfattere til flere bøker om kursets aktuelle tema.

Kursansvarlig(e)

Psykolog Anne-Lise Knatten, RBUP Øst og Sør

Målgruppe

Ansatte familievern, psykisk helsevern for barn og ungdom, lavterskeltilbud på kommunenivå, familiesentre og lignende.

Du lærer om

*Deltakerne vil få en nyansert og fleksibel kompetanse til å kommunisere med barn og foreldre ut fra ulike roller og oppgaver.
*Deltakerne vil få trening i å føre rådgivende og terapeutiske samtaler med barn og foreldre ut fra utviklingsstøttende prinsipper.

 

Sist oppdatert: 04/26/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

09/12/2017

Varighet:

12. og 13. september 2017, 17. og 18. oktober 2017, 21. og 22. november 2017, 23. og 24. januar 2018 og 6. og 7. mars 2018. Kl. 9-15 alle dager.

Sted:

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo

Pris:

Kr. 11.000,- inkl. enkel lunsj

Maks ant. deltakere:

25

Arrangør:

RBUP Øst og Sør

Kreditering:

Kurset søkes godkjent av Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund.

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

06/15/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Caroline Lund, Kurskoordinator, RBUP

Studieleder:

Anne-Lise Knatten, Studieleder, RBUP

Relaterte filer:

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook