Sped- og småbarns psykiske helse 2017 - 2019

Toårig tverrfaglig klinisk/teoretisk utdanning i sped- og småbarns psykiske helse.

 

Kursinnhold

Innenfor sped- og småbarns psykiske helse er det en intensiv internasjonal kunnskapsutvikling. Spedbarnsforskning og klinisk erfaring viser at det tidlige emosjonelle samspillet mellom barnet og barnets nærmeste omsorgsgivere er av stor betydning for barnets psykososiale, nevrale og kognitive utvikling.

Kunnskapen om mulige konsekvenser av mangelen på positiv interaksjon og bekreftelse, eller andre forstyrrelser i samspillet mellom barnet og dets nærmeste omsorgsgivere og kunnskapen om hjernens plastisitet og formbarheten hos barnet den første spedbarnstiden, danner grunnlaget for utdanningen.

Studiet skal bidra til en økt forståelse av de første leveårenes betydning for den videre utviklingen og hvordan risikofaktorer i miljøet påvirker barnets utvikling indirekte eller direkte. Kunnskap om og forståelse av den tidlige normalutviklingen, samt skjevutvikling og risikofaktorer i de første leveårene vil stå sentralt i utdanningen.

I tillegg vil det bli lagt vekt på kunnskapstilegnelse med hensyn til tidlig diagnostikk og utredningsmetoder av sped- og småbarn. Et tredje hovedmål for utdanningen er dyktiggjøring i sped- og småbarnsterapeutiske ferdigheter, med vekt på samspill- og relasjonsorienterte tilnærminger og metoder. Vi anbefaler at du leser studieplanen godt før påmelding. Studieplanen finner du som vedlegg nederst på denne siden til høyre.

Det har tidligere vært mulig å knytte seg opp mot Høgskolen i Sørøst-Norge og få 60 studiepoeng. For øyeblikket er det ikke avklart om det blir mulighet for å ta studiepoeng i metodefordypningen for kullet 2017-2019.

* Kursholder(e)

Diverse forelesere i tillegg til gruppelederne Sidsel Haug og Teija Anke.

Kursansvarlig(e)

Sidsel Haug, studieleder ved RBUP Øst og Sør

Målgruppe

Studenter i RBUPs spesialistutdanning og andre interesserte fra 1. og 2. linjetjeneste som daglig arbeider med sped- og småbarn og/eller gravide. Studenter i spesialistutdanning har fortrinnsrett.

Du lærer om

Søkere til Spesialistutdanningen 2017-2019 med fordypning i sped- og småbarns psykiske helse krysser av for ønsket fordypning når de søker seg inn i spesialistutdanningen.

Søkere til Sped- og småbarns psykiske helse alene søker via påmeldingsknappen. Søknadsfrist 1. april 2017.

 

Sist oppdatert: 04/27/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

09/07/2017

Varighet:

4 semestre

Sted:

Gullhaugveien 1-3, Oslo

Pris:

For studenter som ikke deltar i spesialistutdanningen: Kr. 15.000,- pr. semester (NB: Ny pris lagt inn 25/4-17. Dette fordi studiet nå gir 60 studiepoeng.) I tillegg kommer betaling for veiledning 80 timer, samt utgifter til bøker og annet studiemateriell.

Maks ant. deltakere:

24

Arrangør:

RBUP Øst og Sør

I samarbeid med:

Høgskolen Sørøst-Norge

Kreditering:

VIKTIG NYTT 25/4-17: STUDIET GIR 60 STUDIEPOENG I SAMARBEID MED HØGSKOLEN SØRØST-NORGE

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

05/01/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Inger Line Wahl, Kurskoordinator, RBUP

Relaterte filer:

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook