Crowell-prosedyren

Observasjon av samspill er en svært viktig del av et helhetlig utrednings- og oppfølgingsarbeid med barn og foreldre.

 

Kursinnhold

Crowell-prosedyren er utviklet av Crowell & Feldman og er en klinisk nyttig samspillsobservasjon. Prosedyren omfatter fri lek, opprydning, såpebobler, 4 oppgaver og en kort atskillelse og gjenforening.

Styrken ved metoden er at foreldre og barn både observeres i relativt lite utfordrende situasjoner og situasjoner som stiller et større krav til forelderens kompetanse til å hjelpe barnet og tilrettelegge for utviklingsfremmende samspill. Kurset gir ikke grunnlag for formell sertifisering, men er først og fremst ment som en opplæring av klinisk bruk av metoden som et grunnlag for videre oppfølging og veiledning av foreldre. For å kunne benytte metoden kreves det tilgang på et observasjonsrom hvor samspillet kan filmes.

Det er ønskelig at deltakerne gjør et eget opptak mellom første og andre kursdag. Noen av opptakene vil bli brukt i undervisningen andre kursdag og deltakerne må derfor be foreldrene om skiftelig samtykke til slikt bruk.

1 dag: En kort innføring i samspill som metode, opplæring i hvordan metoden administreres og gjennomgang av skåringskriterier.

2 dag: Gjennomgang av egne observasjoner og erfaringer med metoden

* Kursholder(e)

Psykolog/PhD Heidi Jacobsen

Kursansvarlig(e)

Seksjonsleder/Helsesøster Hanne Holme

Målgruppe

Ansatte i BUP, foreldre og barn tiltak og fagteam.

 

Sist oppdatert: 04/18/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

09/25/2017

Varighet:

25. september og 27. november 2017 fra Kl. 09.00 - 16.00

Sted:

RBUP Øst og Sør i Nydalen Oslo - Gullhaugveien 1-3

Pris:

Kr. 3000,-

Maks ant. deltakere:

Maks 30

Arrangør:

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

09/04/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Monica Werner, Kurskoordinator, RBUP

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook