Tverrfaglighet, brukermedvirkning og samhandling, 4. og 5. semester 2018-2019

I dette kelkurset legges det til rette for møter mellom fagfolk fra forskjellige profesjoner og tjenester, som dermed forvalter forskjellige kunnskaps- og virkeområder, med mål om å lære om, av og sammen med hverandre.

 

Kursinnhold

VI retter oppmerksomheten mot sentrale føringer som er gitt feltet av helsemyndighetene. Gjennom forelesninger vil vi belyse og drøfte hvordan viktige helsepolitiske føringer (som for eksempel samhandling mellom tjenester, medvirkning for bruker), virker og oppleves i den kliniske hverdagen, og hvordan de kan utformes og realiseres i fagutøvelsen. Gjennom undervisningen vil vi belyse motsetningsfulle forventningsstrukturer som rettes mot profesjonelle i barne- og ungetjenestene, og identifisere dilemma disse kan gi opphav til for den enkelte utøver og tjeneste. Brukermedvirkning er et foretrukket perspektiv. Vi vil se på de krav til medvirkning for brukeren som tjenestene er pålagt, og drøfte hvordan praksis kan utformes slik at deltakelse og verdighet ivaretas for alle parter.

Undervisningen er organisert med forelesninger og går gjennom alle 5 semestre.

Målgruppe

Barnevernspedagoger, leger, pedagoger, psykologer, sosionomer, sykepleiere og vernepleiere

 

Sist oppdatert: 04/20/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

09/19/2018

Varighet:

Høsten 2018 - våren 2019

Sted:

RBUP/Gullhaugvn. 1-3, Nydalen

Pris:

Kr. 5.000,- semesteravgift

Maks ant. deltakere:

60

Arrangør:

RBUP

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

10/14/2016

Påmelding:

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Renate Stendal, Kurskoordinator, RBUP

Studieleder:

Merete Grasmo, Studieleder, RBUP

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook