Interkulturell kommunikasjon

Interkulturell kommunikasjon med fokus på arbeid med asylsøkere og flyktninger. Hvilke utfordringer møter vi i kommunikasjon med personer med fremmedspråklig bakgrunn

 

Kursinnhold

Kurset dekker temaer som angår:

• Hva innebærer det å være asylsøker og flyktning?
• Hvilke psykososiale forhold man bør ta hensyn til i møte med asylsøkere og flyktninger?
• Kommunikasjonsproblemer i møte med personer med fremmedspråklig bakgrunn
• Kommunikasjonsproblemer knyttet til forestillinger og antakelser
• Sammenheng mellom kommunikasjon og holdninger
• Bevissthet om egne holdninger og reaksjoner
• Kulturforståelse, kulturkompetanse og kultursensitivitet

* Kursholder(e)

Leoul Mekonen er ansatt som studieleder ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske helse Øst og Sør. Han er utdannet sosionom (HiO) og utdannet tolk (UiB) og har en master i helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Gjøvik (HiG). Han har diverse erfaring i Norge i arbeid med barn og ungdom med minoritetsbakgrunn i Norge. Leoul holder en rekke kurs for ulike yrkesgrupper om helse– og sosialt arbeid med etniske minoriteter og han byr på levende historier om egne erfaringer som asylsøker, fagperson og innvandrer i Norge.

Kursansvarlig(e)

Sosionom Leoul Mekonen, RBUP Øst og sør.

Målgruppe

Seminaret er nyttig for alle. Helse- og sosialarbeidere som har kontakt med eller arbeider med personer med fremmedspråklig og fremmedkulturell bakgrunn, psykologer, leger, barnevernspedagoger, sosionomer, sykepleiere, lærere, ansatte på asylmottak, omsorgssentre, NAV, BUP, fritidsklubber o.l.

 

Sist oppdatert: 04/18/2017

Praktisk informasjon

Kurset er avholdt

Oppstartsdato:

02/27/2017

Varighet:

27. februar 2017, kl 9.00-15:00. Registrering fra kl 08:30.

Sted:

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo

Pris:

Kr. 800,- inkl. lunsj

Maks ant. deltakere:

150

Arrangør:

RBUP Øst og Sør

Kreditering:

Norsk psykologforening godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

02/13/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Reidunn Hallan, Prosjekt- og kurskoordinator, RBUP

Studieleder:

Leoul Mekonen, Studieleder, RBUP

Relaterte filer:

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook