Fagdag for familiesentre i Sør, våren 2017

Vi vier fagdagen til arbeid med begrepet følelsesregulering, som er mye brukt i fagfeltet psykisk helse og i traumefeltet nå om dagen.

 

Kursinnhold

Reguleringsbegrepet henger sammen med aktiverings-begrepet, og dreier seg om grep vi kan ta for å bidra til at vi selv og andre får hjelp til å holde aktiviteten i nervesystemet innenfor grenser som gjør det mulig å være i kontakt med andre og å lære. Vi møter begrepet i forskjellige sammenhenger, og ofte når det gjelder

- foreldres bidrag til barns tilstands- og følelsesregulering
- barns selv-regulering
- foreldres selvregulering
- hjelperens selvregulering
- hjelperens bidrag til foreldre, slik at de kan hjelpe barna med følelsesregulering
- traumebehandling, og å holde seg/hjelpe den andre til å holde seg innen toleransevinduet

Psykologspesialist Anette Andersen fra RVTS Sør vil gi oss en bred innføring i denne måten å tenke på, med kunnskapstilførsler, refleksjonsoppgaver og øvelser. Hun vil invitere oss som deltar til å utveksle erfaringer i tilknytning til temaet.

Vi arbeider i økter på ca 50 minutter, og tar lunsjpause mellom 11.30 og 12.30.

* Kursholder(e)

Psykologspesialist Anette Andersen er ansatt hos RVTS Sør. Hun er utdannet Cand.psychol, spesialist i klinisk barne-og ungdomspsykologi. Anette har tidligere arbeidet klinisk med psykologisk utredning og behandling av barn og unge, i barnevern med utredning av omsorg, plassering og oppfølging av barn og unge, med veiledning, undervisning og utviklingsarbeid.

Kursansvarlig(e)

Inger Hodne, Seksjonsleder hos RBUP Øst og Sør

Målgruppe

Ansatte og faggrupper som er tilknyttet familiesentre og Familiens hus. Representanter fra kommuner som er i etableringsfasen med familiesenter. Kommunale beslutningstakere med ansvar for tjenester til barn og unge.

 

Sist oppdatert: 04/20/2017

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

04/24/2017

Varighet:

Mandag 24. april 2017, kl.09.00-15.00. Registrering fra 08.30

Sted:

Scandic Hotel Bystranda (Kristiansand)

Pris:

Kr. 400,- inklusiv lunsj

Arrangør:

R-BUP Øst og Sør

I samarbeid med:

RVTS Sør og Arbeidsgruppe Familiesentre i Agder

Ledige plasser:

Ja

Påmeldingsfrist:

04/22/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Reidunn Hallan, Prosjekt- og kurskoordinator, RBUP

Studieleder:

Inger Hodne, Seksjonsleder, RBUP

Relaterte filer:

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook