Foreldre-barn samspill i kulturell kontekst

Hvordan kan vi forstå og vurdere foreldre-barn samspill i en globalisert verden? Er teoriene og verktøyene våre, utviklet og forsket på i den vestlige verden, fortsatt relevante når vi møter familier som har en annen kulturell bakgrunn?

 

Kursinnhold

Innledning
Tilknytning og sensitivitet blant minoritetsfamilier. Politiske føringer, erfaringer og utfordringer for feltet. Marit Bergum Hansen, Judith van der Weele og Silje Bjørnstad.

Forelesning: Parental sensitivity in a cross-cultural context.
Prof. Judi Mesman.

Judi Mesmans forskning har vist at foreldrenes sensitivitet er generelt lavere i etniske minoritetsfamilier enn i majoritetsfamilier. Forskningen viser få kulturelle forklaringer på dette. Resultatene kan derimot tyde på at familiestress som følge av sosioøkonomisk situasjon er den viktigste årsaken til lavere sensitivtet hos foreldre i minoritetsfamilier. Intervensjoner for å øke barns trivsel bør fokusere både på å redusere familiestress og å øke foreldrenes sensitivitet. (Forelesningen vil foregå på engelsk)


Paneldebatt:
Hvordan brukes tilknytnings- og sensitivitetsbegrep i barnevern og sakkyndighet i Norge i dag, og hva er veien videre?
Lars Broch og Leol Mekonen

* Kursholder(e)

Judi Mesman er professor, leder av forskningslaben "Diversity in parenting" ved Leiden universitet og en av verdens ledende fagpersoner innen kultur og samspill.

Marit Bergum Hansen er leder for Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse og har tidligere vært leder for Aline spedbarnsenter.

Judith van der Weele er psykolog, leder av kulturpsykologisk institutt og en av Norges fremste eksperter innen kulturpsykologi og arbeid med etniske minoriteter.

Silje Bjørnstad er psykolog med spisskompetanse innen kulturelle perspektiver på samspill, og arbeidet forrige halvår i Johannesburg, Sør-Afrika.

Lars Broch er tidligere medlem av barnesakkyndig kommisjon, med dertil bred erfaring med sakkyndige rapporter og utredninger.

Leol Mekonen er studieleder ved RBUP, med særlig kompetanse innen arbeid med etniske minoriteter

Kursansvarlig(e)

Monica Werner

Målgruppe

Fagpersoner som arbeider med vurdering og behandling av foreldre-barn samspill (sakkyndige psykologer, BUP, foreldre-barn sentre, barnevernsansatte, ansatte på familievernkontorer, m.m)

 

Sist oppdatert: 04/18/2017

Praktisk informasjon

Kurset er avholdt

Oppstartsdato:

03/03/2017

Varighet:

3. mars 2017 fra kl. 09.00 - 15.00

Sted:

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Pris:

Kr 950,- inkl. lunsj

Maks ant. deltakere:

50

Arrangør:

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Ledige plasser:

Fullt

Påmeldingsfrist:

02/16/2017

Kontaktpersoner

Kurskoordinator:

Monica Werner, Kurskoordinator, RBUP

Aktuelle eksterne lenker:

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook