Kurs og konferanser om sped- og småbarns psykiske helse

Under finner du kurs, seminarer, konferanser og lengre utdanninger innen feltet sped- og småbarns psykiske helse som arrangeres ved RBUP. Eksterne kurs og utdanninger finner du under "Lenker og litteratur"


Når? Hva? Påmeldingsfrist
Mai
2.5.2017 Hjemmebesøk 26.4.2017
8.5.2017 MIM-metodekurs 17.4.2017
15.5.2017 Hjelp til engstelige barn - Mai 2017 1.5.2017
29.5.2017 COS Familiemodell - Oslo 2017-2019 27.3.2017
29.5.2017 COS Gruppemodell - Oslo 2017-2019 27.3.2017
30.5.2017 NBO erfaringssamling - Lillehammer 2017 1.5.2017
Juni
9.6.2017 MIM-metodekurs - Erfaringsdag 1.6.2017
20.6.2017 COS vedlikeholdsseminar - Oslo 2017 1.6.2017
August
29.8.2017 NBO opplæring Bærum 2017 30.6.2017
September
4.9.2017 Psykisk helse i graviditet og barseltid 20.6.2017
7.9.2017 Sped- og småbarns psykiske helse 2017 - 2019 1.5.2017
15.9.2017 Marte Meo 2017-2019 2.6.2017
18.9.2017 Working Model - Trondheim 28.8.2017
21.9.2017 Observasjon og tilknytning 7.9.2017
21.9.2017 Sped- og småbarns psykiske helse Kristiansand 15.5.2017
25.9.2017 Crowell-prosedyren 4.9.2017
25.9.2017 Hva trenger de yngste barna i barnehagen? 11.9.2017
26.9.2017 Working Model of the Child Interview 5.9.2017

Pågående kurs og konferanser uten opptak
COS (Circle of Security) Familiemodell i Trondheim 2012-2014
COS (Circle of Security) Gruppemodell i Trondheim 2012-2014
COS (Circle of Security) Familiemodell - Bergen 2013-2015
COS (Circle of Security) Gruppemodell - Bergen 2013-2015
Marte meo opplæring 2014-2016
COS Familiemodell - Oslo 2015-2017
COS Gruppemodell - Oslo 2015 - 2017
Marte Meo veiledning
Sped- og små Sørlandet 2015-17
Sped- og småbarns psykiske helse 2015 - 2017
Marte Meo supervisoropplæring - Trondheim
Marte Meo opplæring (manualisert/VIPI) i Tromsø 2016-2018
Marte Meo teoridager i Tromsø - Manualisert marte meo/VIPI
Opplæring i Emotional Avaliability Scale (EAS)
Newborn Behavioral Observation (NBO) training - Oslo (August 2016)
Marte Meo opplæring 2016-2018
Marte Meo opplæring for ansatte i kommunene - 2016-2018 - Askim
Sped- og småbarns psykiske helse 2016 - 2018
Alarm Distress Baby Scale (ADBB) opplæring - Sunnhordaland (BUP Stord)
Newborn Behavioral Observation (NBO) training - Møre og Romsdal
Mindfulness - introduksjonskurs i "oppmerksomt nærvær".
NBO) trening - Bydel Grünerløkka 2017
"Ikke slå mamma!" Child Parent Psychotherapy
Tuning in to Kids og Tuning in to Teens - Booster session/erfaringsdag
NBO opplæring AHUS 2017
Tuning in to Teens mars 2017
Tuning in to Kids - April 2017

Avsluttede kurs og konferanser
Kommunekonferanse - Tidlig innsats for sped- og småbarn i risikofamilie
Fremmedsituasjonen - MacArthur Preschool Attachment
Klinisk seminar om tilknytningsvansker
Marte Meo seminar med Maria Aarts
ASQ-kurs
Seminar om DC 0-3 R - Bruk av DC 0-3 R for kartlegging og planlegging av tiltak

Flere avsluttede kurs og konferanser

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook