CGAS - Children's Global Assessment Scale

Helsedirektoratet innfører nye nasjonale retningslinjer for koding av diagnoser i psykisk helsevern for barn og unge etter det multiaksiale klassifikasjonssystemet.


Den største endringen i klassifikasjonen gjelder akse 6, hvor barnets/ungdommens funksjonsnivå nå skal skåres ved å bruke Children’s Global Assessment Scale (CGAS) (Shaffer et al. 1983) i stedet for GAPD - Global Assessment of Psychosocial Disability.

Retningslinjene inneholder detaljert kodeveiledning og kan lastes ned fra KITH sine hjemmesider. 

Klikk her for å gå direkte til Kompetansesenter for IKT i helse- og sosialsektoren AS (KITH)

Klikk her for å gå direkte til CGAS, Akse 6


Opplæringsvignetter inkludert anbefalt skåring


Det er utarbeidet vignetter som kan være nyttige å bruke som skåringseksempler under opplæring i Children’s Global Assessment Scale (CGAS). Tre av disse opplæringsvignettene kan bestilles fra Regionsenter for barn- og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) ved Kristine Horseng Ludvigsen.
 
De anbefalte skåringer av vignettene er systematisk utarbeidet av en gruppe på 15 klinikere og forskere fra 5 ulike land. Vignettene er laget i forbindelse med et forskningsprosjekt ved RBUP Øst og Sør.


RBUPs relaterte publikasjoner:

Inter-rater reliability of clinician-rated outcome measures in child and adolescent mental health services.

Cross-national reliability of clinician-rated outcome measures in child and adolescent mental health services.

 

Denne siden ble sist oppdatert: 21.11.2014
Jente 9 år, mistet tenner - standard

Relaterte lenker:

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook