Spesialistutdanning

Spesialistseksjonen har et spesielt ansvar for utdanning av fagpersonell i det psykiske helsevernet for barn og unge. Målet for RBUP er å tilby en utdanning preget av helhet og sammenheng.

Gjennom arbeidsformer og læringsprosesser som tar utgangspunkt i den kliniske hverdagen ønsker vi å:

  • utdanne gode behandlere for barn, unge og deres foresatte
  • utdanne behandlere som kan forhold seg til pasientens kontekst og nettverk, og som bygger på ressurser i og rundt pasienten
  • utdanne fagpersonell som kan samarbeide om og dele oppgaver
  • utdanne fagpersonell som bygger på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, og som selv utvikler ny kunnskap.

Seksjonsleder: Elin Kreyberg
 

Spesialistutdanning med oppstart januar 2017


Spesialistutdanninger som pågår:

 

Denne siden ble sist oppdatert: 25.11.2016
Jente rekker opp hånden, skole

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook