Om forskningen ved RBUP

Foto: iStock

Forskningsavdelingen ved RBUP driver forskning og tjenesteutvikling for alle relevante tjenester for barn og unges psykiske helse og barnevern.

Vi vil bidra til at tjenester får støtte til sitt forbedringsarbeid og at dette arbeidet bygger på gode evalueringer og oppsummert kunnskap. Tjenesteutviklingen inkluderer både innhold og organisering av tjenestene og skjer i tett samarbeid med ledere, utøvere og brukere av tjenestene.

 

Forskningsavdelingen er organisert i fire seksjoner:

 

Spørsmål?

Konst. forskningssjef Turid Suzanne Berg-Nielsen

Updated
Denne siden ble sist oppdatert: 14.6.2007