Spesialistutdanning


Spesialistseksjonen har et spesielt ansvar for utdanning av fagpersonell i det psykiske helsevernet for barn og unge. Målet for RBUP er å tilby en utdanning preget av helhet og sammenheng.

Gjennom arbeidsformer og læringsprosesser som tar utgangspunkt i den kliniske hverdagen ønsker vi å:

Seksjonsleder: Elin Kreyberg
 

Spesialistutdanning med oppstart januar 2017


Spesialistutdanninger som pågår:

Updated
Denne siden ble sist oppdatert: 25.11.2016