Disputerer på barns selvregulering


Agathe Backer-Grøndahl er nyansatt i RBUP. Denne uken forsvarer hun sin doktorgradsavhandling om barns selvregulering.


Agathe Backer-Grøndahl (bildet) kommer fra Atferdssenteret og her i RBUP skal hun arbeide med tjenestenær forskning og tjenestestøtte - primært for statlig barnevern og spesialisthelsetjenesten.

Et av hovedfunnene i hennes avhandling er at barns evne til selvregulering kan påvirke hvordan de gjør det – og har det – på skolen.

LES MER OM HENNES FORSKNING PÅ ATFERDSSENTERETS NETTSIDER


LES MER PÅ UIOS NETTSTED

Updated
Denne siden ble sist oppdatert: 30.1.2017