Kunnskapsbasert praksis


 

Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

Ønsker du å lære mer om kunnskapsbasert praksis anbefaler vi Nettbasert kurs i kunnskapsbasert praksis
og denne nettsiden fra Kunnskapssenteret


Modellen for kunnskapsbasert praksis:

 

 


På siden om litteratursøk finner du databasene med den beste forskningsbaserte kunnskapen.

Updated
Denne siden ble sist oppdatert: 5.12.2014