Marit Tørstad

Marit Tørstad

Studieleder

marit.torstad@r-bup.no

928 26 511

Kompetanse:
Undervisning

Spesialistutdanning innen psykisk helsevern for barn og unge, pedagogprofesjonens kompetanse i tverrfaglig arbeid. Spesialisthelsetjenestens rolle. Læring og psykisk helse i skole og barnehage. Skolevegring/drop-out. Formidling og veiledning.

Om meg

Jeg er cand.med. med embedsstudiet i spesialpedagogikk, samt spesialist i klinisk pedagogikk med fordypning i familieterapi og veiledning. Variert erfaring fra skole, PPT, BUP, helsemyndigheter og undervisning/veiledning/foredragsvirksomhet. For tiden jobber jeg 60 prosent stilling ved RBUP med spesialistutdanning. I tillegg har jeg en halv stilling ved Folkehelseinstituttet i MoBa, ADHD-studien.
 

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send