Hanne Wilhelmsen Giske

Hanne Wilhelmsen Giske

Kommunikasjonskonsulent

hanne.giske@r-bup.no

913 69 191

Kompetanse:
Kommunikasjon

Internkommunikasjon, forskningsfomidling

Om meg

Jeg er særlig opptatt av god informasjonsflyt internt og lettfattelig kommunikasjon eksternt.

Jeg har en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i medier og kommunikasjon fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Her hos RBUP Øst og Sør arbeider jeg både med intern- og eksternkommunikasjon, blant annet nye nettsider. Jeg startet i jobben i januar 2017 og har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver på Veterinærinstituttet og i kommunikasjonsbyrå.

Vitenskaplige artikler & bokkapitler

Bøker

Andre publikasjoner & presentasjoner

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send