Ages & Stages Questionnaires (ASQ)

ASQ er foreldreutfylte skjemaer for kartlegging og en strukturert samtale om barns utvikling.

Foreldreutfylte skjemaer brukes stadig mer internasjonalt, og ble normert og validert for norske forhold i 2003 (Janson og Smith, 2003).

Helsestasjonene, barnevernstjenesten, PPT og barnehagene bør ha rutiner for å identifisere utviklingsforsinkelser eller skjevutvikling så tidlig som mulig. Et evidensbasert og anerkjent kartleggingsverktøy som vurderer barnets utvikling kan benyttes som utgangspunkt for en utdypende samtale med foreldrene om barnets utvikling, og som et ledd i et lokalt forankret forebyggingsprogram ved den enheten/ avdelingen som benytter verktøyet. ASQ er foreldrebaserte skjemaer som kan brukes til en slik kartlegging og samtale om barnets utvikling på ulike alderstrinn, og det bidrar til at småbarnsforeldre inkluderes som aktive partnere i både vurdering, utforming og iverksetting av tiltak for å støtte barnets utvikling.

ASQ består av 19 ulike spørreskjemaer som fylles ut av foreldre eller andre med daglig ansvar eller tilsyn for barnet. Det finnes spørreskjemaer for aldrene 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 48, 54 og 60 måneder.

Hvert spørreskjema består av 30 spørsmål om barnets utvikling. Spørsmålene er skrevet i et enkelt og direkte språk, flere med illustrasjoner.

Spørsmålene er delt inn i fem områder: 

 • Kommunikasjon
 • Grovmotorikk
 • Finmotorikk
 • Problemløsning
 • Personlig/sosialt

I tillegg blir omsorgsgiver stilt noen generelle spørsmål som angår bekymringer om barnets utvikling.

Priser og vilkår

Hvert tjenestested som skal bruke ASQ trenger en egen startpakke. Denne inkluderer en amerikansk manual og et norsk manualsupplement, og inneholder alle 19 spørreskjemaene med tilhørende skåringsark. Spørreskjemaene sendes som pdf-fil og kan kopieres opp til eget bruk. Startpakken koster kr 3.500,-.

Tjenestesteder som har kjøpt ASQ-rettigheter før 2009 kan få kjøpe startpakken uten manualene. Pdf-filer av alle spørreskjemaene og rettigheter til selv å kopiere koster da kr 2.900,-. Uten dette har ikke disse tjenestestedene anledning til å kopiere skjemaer selv.

Bestill ASQ-materiell her. I e-posten fyller du ut denne informasjonen: 

 • Antall startpakker/skjemapakker
 • Institusjon/Arbeidssted       
 • Kontaktperson           
 • Postadresse           
 • Telefon nr.           
 • E-post           
 • Faktura- og leveringsadresser/ eventuelle tilleggsopplysninger som må påføres fakturaen

Kontaktperson er Marianne Brekke (Marianne.brekke@r-bup.no). Ved faglige spørsmål kan du kontakte Hanne Holme (hho@r-bup.no).

Kopieringsvilkårene gjelder kun for Startpakker kjøpt etter 2009. Har dere kjøpt Startpakke før dette, må dere kjøpe ny for å kunne benytte dere av kopieringsvilkårene.

Bestillingen behandles så raskt som mulig, og du vil motta en bekreftelse på den oppgitte mailadresse når vi har mottatt bestillingen. 

23.05.2017  

Typiske spørsmål

Vi har kjøpt Startpakken etter 2009, men har gått tom for ett eller flere alderstrinn. Hva gjør vi?:

 • Alle skjemaer tilbys som pdf-filer som hvert tjenestested selv kan kopiere og administrere. Ny startpakke må kjøpes, denne kan bestilles her (kr 2.900,-).

Vi er usikre på om vi kjøpte Startpakken vår før eller etter 1. januar 2009. Hva gjør vi?

 • Vi har registrert alle kjøp i våre systemer. Send en mail til marianne.brekke@r-bup.no  for å sjekke hva dere har kjøpt.

Vi har alle skjemaer i papirformat, men ønsker oss pdf-versjoner for enklere administrering?

 • Ta kontakt med oss for å avklare hvilke kopieringsvilkår som gjelder for dere (dvs. innkjøp før eller etter 2009), så sender vi eventuelt pdf-versjoner av hvert skjema med tilhørende skåringsark.

Spørsmål?


Hanne Holme

Seksjonsleder


906 26 690

hanne.holme@r-bup.no

Les mer om Hanne


Marianne Brekke

Resepsjon/kontor


22 58 60 00

marianne.brekke@r-bup.no

Les mer om Marianne

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send