Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: Annet_Behandlingsmetode_z.html

Spesialistutdanning

Vår spesialistutdanning gir klinisk kompetanse og bygger på praksiskunnskap, forskning og teori.

Et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn

I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn.

Ann-Synnøve Willoch

Jeg er særlig opptatt av god service og nøyaktighet.

Anne Liv Askeland

Jeg er særlig opptatt av at vår forskning kan være til hjelp for barn og unge.

Anne Andersen

Jeg er særlig opptatt av at ansatte i tjenestene vi bidrar til, identifiserer seg med tjenestene de jobber i på en slik måte at tjenesten fremstår som et mulighetsrom for vekst og utvikling, hvor ny kunnskap, lokale erfaringer og respektfull ressursutnyttelse går hånd i hånd og åpner for uanede muligheter for alle som deltar.

Elisabeth Hellzén

Jeg er særlig opptatt av de forhold mennesker lever under og hvordan de påvirker mulighetene for å få et godt liv.

Anne Kari Dersyd

Jeg er særlig opptatt av at barn skal kunne vokse opp i et trygt og inkluderende samfunn.

Anne-Lise Knatten

Jeg er særlig opptatt av familien som viktig forebyggende enhet, og av at all hjelp gis godt koordinert fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Anne Mellbye

Jeg er særlig opptatt av at RBUP skal være kjent som en god samarbeidspartner for tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse og at vi skal kommunisere godt internt og eksternt.

Sammen om et forbedret barnevern

Klemetsrudmodellen er den mest utbredte modellen som beskriver hva barnevernansatte skal gjøre i innledende arbeid med barn som har vært utsatt for, eller lever med vold i familien. Barneverntjenesten i Søndre Nordstrand har utviklet modellen og samarbeider nå med RBUP Øst og Sør om evaluering og forbedring.

Organisasjon

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) arbeider for å styrke barn og unges psykiske helse gjennom å utvikle gode tjenester.

Thomas Engell

Jeg er særlig opptatt av å omsette kunnskap fra forskning til nyttig praksis og kvalitetsforbedring som skal komme barn og unge til gode.

Ledernettverk for familiesentre

Ledernettverket for familiesentre er et regionalt nettverk for lederne ved disse sentrene og tilsvarende samorganiseringer av tjenester i kommunene. Hensikten er å gi lederne et samlingssted og nettverk for å utvikle lederrollen, samt styrke de ulike sentrene.

Marit Bergum Hansen

Jeg er særlig opptatt av barns utvikling og deres psykiske helse i de første leveårene.

Hanne Wilhelmsen Giske

Jeg er særlig opptatt av god informasjonsflyt internt og lettfattelig kommunikasjon eksternt.

Siri Kjelstad

Jeg er særlig opptatt av å bidra til å gjøre en forskjell, både internt og eksternt, gjennom kvalitet og god service.