Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanning for tjenestene for barn og unge.

For deg som er student: Her kan du logge deg inn på ditt digitale klasserom i Fronter

KursTypeTemaOppstart
COS Gruppemodell - Oslo 2017-2019 Videreutdanning Spedbarn - Småbarn - Førskolealder 29.05.2017 Fullt
COS Familiemodell - Oslo 2017-2019 Videreutdanning Spedbarn - Småbarn - Førskolealder 29.05.2017 Fullt
NBO erfaringssamling - Lillehammer 2017 Kurs Spedbarn - Svangerskap 30.05.2017
Barnevernforum ved RBUP Øst og Sør Kurs Barn 31.05.2017
Psykofarmakologikurs for leger i BUP Kurs Barn - Ungdom 01.06.2017
Fagdag for kontorfaglig ansatte i barnevernet Kurs Barnevern og familievern 07.06.2017
MIM-metodekurs - Erfaringsdag Kurs Småbarn - Spedbarn 09.06.2017
Mestrende barn Kurs Barn - Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 12.06.2017
Ungdom, rusmiddelbruk og bytte av sex Kurs Ungdom 13.06.2017
COS vedlikeholdsseminar - Oslo 2017 Kurs Spedbarn - Småbarn 20.06.2017
Nettverkssamling for overleger i BUP, Oslo Barn - Ungdom 28.08.2017
NBO opplæring Bærum 2017 Kurs Spedbarn 29.08.2017
Foreldrekonflikter Kurs Barn 30.08.2017
Nettverksmøte DC 0-3 - 2017 Kurs Sped- og småbarn - BUP 30.08.2017
Psykisk helse i graviditet og barseltid Etterutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 04.09.2017
Trivsel, utvikling og læring i barnehagen Kurs Barnehage og skole 04.09.2017
Trivsel, utvikling og læring i småskolen Kurs Barnehage og skole 04.09.2017
Kognitiv atferdsterapi 2017- 2019 Videreutdanning Ungdom - Barn 07.09.2017
Psykoterapi 2017 - 2019 Videreutdanning Annet - Barn - Ungdom 07.09.2017
Familiearbeid-terapi 2017 - 2019 Videreutdanning Annet - Barn - Ungdom 07.09.2017
Sped- og småbarns psykiske helse 2017 - 2019 Videreutdanning Annet - Barn - Sped- og småbarn 07.09.2017
Kognitiv adferdsterapi, videreutdanning Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 07.09.2017
Utviklingsstøtte Etterutdanning Barn 12.09.2017
Marte Meo 2017-2019 Videreutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern - Barnehage og skole 15.09.2017
Sårbare unge og læring Kurs Barn - Ungdom 15.09.2017
Utdanning for kontorfaglig ansatte Videreutdanning Barn - Gravide - Sped- og småbarn - Ungdom 18.09.2017
Working Model - Trondheim Kurs BUP - Barnevern 18.09.2017
Observasjon og tilknytning Kurs Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - BUP - Barnevern og familievern - Barnehage og skole 21.09.2017
Hypnose/hypnoterapi Etterutdanning Ungdom 21.09.2017
Sped- og småbarns psykiske helse Kristiansand Videreutdanning Småbarn - Spedbarn 21.09.2017
Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning Videreutdanning Barnevern og familievern 25.09.2017
Hva trenger de yngste barna i barnehagen? Kurs Barnehage og skole - Sped- og småbarn 25.09.2017
Crowell-prosedyren Kurs Sped- og småbarn - Barn 25.09.2017
Working Model of the Child Interview Kurs Gravide - Sped- og småbarn 26.09.2017
Oppmerksomt nærvær i samvær med barn og unge Kurs Barnehage og skole 17.10.2017
Fagdag for familiesentre 2017 Kurs Barn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 07.11.2017
Krisepedagogikk - Larvik Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Ungdom 22.11.2017
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send