Familiearbeid-terapi 2017 - 2019

- Fordypning i familiearbeid-terapi i samarbeid med Institute of Family Therapy i London er et deltidsstudium som går over to år og gir en klinisk utdanning i systemisk/språkbasert og narrativ terapi.

Familieterapi er en viktig tilnærming til psykiske, psykosomatiske og mellommenneskelige problemer og har vokst i omfang og betydning siden det ble introdusert i Norge på midten av 60-tallet. Disse ideene har sitt utgangspunkt i systemtenking, kommunikasjonsteorier og teorier om endring i klinisk arbeid med mellommenneskelige relasjoner.

Videreutdanning

Dato: 07.09.2017
Deltidsutdanning over to år.

Sted: R.BUP, Øst og Sør. Gullhaugveien 1-3 Oslo

Plasser: 20 stk

Pris: For studenter som ikke deltar i spesialistutdanningen: Kr. 10.000,- pr. semester. I tillegg kommer betaling for veiledning 120 timer, samt utgifter til bøker og annet studiemateriell.

Påmeldingsfrist: 01.05.2017

Kurset vil gi en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene, anvendt på arbeid med barn, ungdom og deres familier.

Du lærer om

  • Det vil hele tiden være en veksel­virkning mellom praksis og teori gjennom utstrakt bruk av deltakernes egne kliniske erfaringer.
  • Det vil bli benyttet videoopptak av deltakernes eget kliniske arbeid både i undervisningen og i veiledningsgruppene. Studieplanen finner du som vedlegg nederst på denne siden til høyre.
Studieplan/programplan

Kursholdere

Gina Hægland og Vigdis Torsteinsson


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Har finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Studiet kan søkes av kandidater i spesialistutdanningen som en fordypningsmetode. Hvis det etter opptaket av spesialiststudentene blir ledige plasser til overs, gis disse til eksterne søkere med relevant bakgrunn. Søknadsfrist for eksterne søkere er 1. mai.

Annet SDQ Ungdom

Annen info

Arrangør R.BUP, Øst og Sør

NB: Det vil ikke lenger være mulig å ta studiepoeng i metodefordypningen.Vi anbefaler at du leser studieplanen godt før påmelding. Denne ligger som vedlegg.

Kontakt

Kursansvarlig

Studieleder Gina Hægland

Så du etter noe annet?

Har finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send