Foreldrekonflikter

- Barn i konfliktsonen mellom foreldre som ikke lever sammen.

Hovedtema for kurset er hvordan vi som fagfolk i møte med barn, unge og deres foresatte i konflikt bedre kan forstå situasjonen og eventuelt bidra til å holde konflikten på et lavest mulig nivå.

Kurs

Dato: 30.08.2017
30. og 31. august 2017, kl. 9-15 begge dager. Registrering fra kl. 8:30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr. 1200,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 16.08.2017

Hvilke lover gjelder på dette området? Hvilke rettigheter og plikter har foreldrene, barna, vi som fagfolk? Hvilke implikasjoner har lovverket for våre handlinger?

Kan vi samtale med barn og unge som lever i høy konflikt på måter som bidrar til å lette deres situasjon?

Ta gjerne med eksempler fra egen praksis. Det vil være åpent for spørsmål og dialog underveis i forelesningene.

Du lærer om

  • Relevant juss knyttet til alvorlige foreldrekonflikter.
  • Kommunikasjon med barn og unge som lever i høykonflikt.

Kursholdere

Advokat Ragnhild Kverneland er partner i advokatfirmaet Brækhus Dege. Hun har sin kjernekompetanse innen blant annet barnerett, barnevernrett, familierett, og forvaltningsrett. Kverneland arbeider blant annet med rettssaker og annen tvisteløsning innenfor barnevern- og barnerett. Hun har lang erfaring som ekstern kommuneadvokat for flere kommuner, og driver utstrakt undervisning og veiledning.

Cand paed, spesialist i klinisk pedagogikk, Anne Kirsti Ruud arbeider ved Nic Waals Institutt. Hun er opptatt av hvordan barn i vanskelige livssituasjoner har hjelp av å knytte mening til egen situasjon. Kan, tør og vil vi være en som ser og snakker med den det gjelder? Kan vi utgjøre en forskjell? Anne Kirsti Ruud vil dele praktiske eksempler på hvordan vi kan kommunisere med barn og ungdom som lever i utfordrende livssituasjoner, for eksempel i samtale om det å leve i konfliktsonen mellom foreldre i høy konflikt.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Har finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Ansatte i barnehager, skoler og sfo, helsestasjonstjenesten, PPT, BUP, barnevern, familievern, familiesentre, politiet, NAV, psykologer, advokater og leger. Kurset er relevant for alle som jobber med barn, unge og familier i kommunene.

SDQ

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Caroline Lund

Kurskoordinator


920 23 290

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline


Anne-Lise Knatten

Studieleder


997 00 098

anne-lise.knatten@r-bup.no

Les mer om Anne-Lise

Så du etter noe annet?

Har finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send