Sårbare unge og læring

- Hvordan kan vi som hjelpere og lærere få til gode dialoger med unge som virker aggressive, passive og avvisende til skole og læring?

Hva skal til for å få disse ungdommene til å bli mer motivert og positivt innstilte til læring? Hvordan stanse aggressiv atferd og samtidig tilby den omsorgen ungdommene trenger?

Kurs

Dato: 15.09.2017
15. september 2017, kl. 9-15:30. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo. Inngang Sandakerveien.

Plasser: 150

Pris: Kr. 950,- inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: 01.09.2017

09.00 - 09.45: Ung vold
09.45 - 10.00: Pause
10.00 - 11.00: Paper tigers
11.00 - 11.15: Pause
11.15 - 12.00: Stress og regulering
12.00 - 13.00: Lunsj
13.00 - 13.45: Regulering av stress
13.45 - 14.00: Pause
14.00 - 14.45: Regulering i skolen
14.45 - 15.00: Pause
15.00 - 15.30: Å snakke om vold og regulere seg selv

Du lærer om

  • måter å håndtere utfordrende ungdom på
  • hva som skal til for å skape gode relasjoner og miljøer for ungdom som strever.

Kursholdere

Ane Heiberg Simonsen og Kaja Næss Johannessen, spesialrådgivere og psykologspesialister, RVTS Øst.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Har finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Lærere og rektorer og ansatte i barnevern, familievern, psykisk helsetjeneste, BUP, NAV, PPT, helsestasjoner og skolehelsetjeneste.

SDQ Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kurset arrangeres i samarbeid med Helseetaten, Oslo kommune.

Kontakt


Caroline Lund

Kurskoordinator


920 23 290

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline


Elisabeth Hellzén

Studieleder


980 37 337

elisabeth.hellzen@r-bup.no

Les mer om Elisabeth

Så du etter noe annet?

Har finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send