Sped- og småbarns psykiske helse Kristiansand

- Videreutdanning i Kristiansand

Toårig tverrfaglig klinisk/teoretisk utdanning i sped- og småbarns psykiske helse. Kurset holdes i Kristiansand.

Videreutdanning

Dato: 21.09.2017
4 semestre

Sted: Sørlandet sykehus, undervisningssenteret i Kristiansand, Egsveien 100

Plasser: 20

Pris: Kr. 15.000,- pr. semester, i tillegg kommer studieavgift til Høgskolen på kr. 800,-

Påmeldingsfrist: 15.05.2017

Innenfor sped- og småbarns psykiske helse er det en intensiv internasjonal kunnskapsutvikling. Spedbarnsforskning og klinisk erfaring viser at det tidlige emosjonelle samspillet mellom barnet og barnets nærmeste omsorgsgivere er av stor betydning for barnets psykososiale, nevrale og kognitive utvikling.

Kunnskapen om mulige konsekvenser av mangelen på positiv interaksjon og bekreftelse, eller andre forstyrrelser i samspillet mellom barnet og dets nærmeste omsorgsgivere og kunnskapen om hjernens plastisitet og formbarheten hos barnet den første spedbarnstiden, danner grunnlaget for utdanningen.

Studiet skal bidra til en økt forståelse av de første leveårenes betydning for den videre utviklingen og hvordan risikofaktorer i miljøet påvirker barnets utvikling indirekte eller direkte.

Kunnskap om og forståelse av den tidlige normalutviklingen, samt skjevutvikling og risikofaktorer i de første leveårene vil stå sentralt i utdanningen. I tillegg vil det bli lagt vekt på kunnskapstilegnelse med hensyn til tidlig diagnostikk og utredningsmetoder av sped- og småbarn.

Et tredje hovedmål for utdanningen er dyktiggjøring i sped- og småbarnsterapeutiske ferdigheter, med vekt på samspill- og relasjonsorienterte tilnærminger og metoder.

Du lærer om

  • Studiet skal bidra til en økt forståelse av de første leveårenes betydning for den videre utviklingen og hvordan risikofaktorer i miljøet påvirker barnets utvikling indirekte eller direkte.
  • Kunnskap om og forståelse av den tidlige normalutviklingen, samt skjevutvikling og risikofaktorer i de første leveårene vil stå sentralt i utdanningen. I tillegg vil det bli lagt vekt på kunnskapstilegnelse med hensyn til tidlig diagnostikk og utredningsmetoder av sped- og småbarn.
  • Et tredje hovedmål for utdanningen er dyktiggjøring i sped- og småbarnsterapeutiske ferdigheter, med vekt på samspill- og relasjonsorienterte tilnærminger og metoder.
Studieplan

Kursholdere

Diverse forelesere i tillegg til gruppeleder Aaslaug Marie Tønseth.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Har finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Barnevern - Helsesøster - Jordmor - Lege - Spesialhelsetjenesten - Psykolog
Ansatte i 1. og 2. linjetjeneste som daglig arbeider med sped- og småbarn og/eller gravide.

Småbarn Spedbarn

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Datoer for undervisning
Høsten 2017:
21. - 22. september
26. - 27. oktober
23. - 24. november
14. - 15. desember

Våren 2018:
11. - 12. januar
1. - 2. februar
8. - 9. mars
5. - 6. april
3. - 4. mai
7. - 8. juni

Kontakt


Inger-Line Wahl

Kurskoordinator


919 10 011

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line


Anne Andersen

Seksjonsleder


993 79 908

anne.andersen@r-bup.no

Les mer om Anne

Så du etter noe annet?

Har finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send