Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

- HEL - 6317 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning - 30stp

Utdanningen er er en samlingsbasert deltidsutdanning for ansatte i barnevernet i hele Norge (30 studiepoeng)

Videreutdanning

Dato: 25.09.2017
Samlingsdatoer for kull 2017/2018 Dato Samling Sted 25. - 28. september Nasjonal fellessamling Oslo, RBUP Øst og Sør (Nydalen) 20. - 23. november Regionale gruppesamlinger Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo 22. - 25. januar Regionale gruppesamlinger Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo 12. - 15. mars Regionale gruppesamlinger Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo 07. - 09. mai Nasjonal fellessamling Oslo, RBUP Øst og Sør (Nydalen)

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo

Plasser: 20

Pris: Semesteravgift på ca. 500 kr . I tillegg reise til samlingene, pensum o.l.

Påmeldingsfrist: 02.05.2017

Utdanningen er en satsing fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Utdanningen skal bidra til å øke kompetansen, forebygge utbrenthet og redusere turnover i barnevernet gjennom at den nyutdannede eller nytilsatte mottar veiledning gjennom sitt første arbeidsår. Målet med videreutdanningen er derfor å kvalifisere erfarne barnevernsarbeidere til å inneha rollen som kollegaveileder for nytilsatte.

Utdanningen legger vekt på å skape sammenheng mellom teori og kunnskap om veiledning på den ene siden, og praktisk veilederkompetanse og ferdigheter på den andre. Det settes av mye tid i løpet av utdanningsåret til praktiske øvelser og trening på ferdigheter slik at studentene kan bli dyktige kollegaveiledere. Den nasjonale videreutdanningen i barnevernfaglig veiledning skal stimulere og øve opp kandidatene til en kunnskapsbasert, analytisk, og trygg tilnærming til egen utøvelse av kollegabasert veiledning. Utdanningskandidatene skal kunne utøve saksveiledning for å fremme kvalitet i barnevernsarbeidet, og gi prosessveiledning for å fremme den nyutdannete/nytilsattes trygghet i yrkesrollen.

Nasjonale samlinger i Oslo
Regionale samlinger går parallelt, og kan tas i henholdsvis Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo

Formelt opptak er ved UiT - Norges Arktiske Universitet.
Se mer på www.rkbunord.uit.no/bvfv

Du lærer om

Brosjyre - til arbeidsplassen
Brosjyre - bli veileder

Kursholdere

Univeritetet i Tromsø i samarbeid med RKBU Nord og RBUP Øst og Sør

Så du etter noe annet?

Har finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Barnevern
Søkere med barnevernfaglig utdanning utover bachelorgrad og relevant arbeidserfaring utover 3 år prioriteres

Barnevern

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Så du etter noe annet?

Har finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send