Disputerer om mødre med rusproblemer

22. september vil Cand. psychol Kristin Johanne Haabrekke forsvare sin doktorgrad "A Better Starting Point in Life – The Development of Children Born to Mothers Who Have Received Treatment for Their Substance Abuse Problems While Pregnant". Haabrekke har undersøkt barn av mødre som var innlagt på institusjon i svangerskapet der de fikk behandling for sine rusproblemer.

Mødrene og barna ble fulgt til de var 4 ½ år og sammenlignet med barn av mødre som hadde psykiske vansker og barn av mødre uten rusproblemer og psykiske vansker. I tillegg hadde vi en sammenligningsgruppe med barn av mødre med rusproblemer som ikke hadde fått hjelp under graviditet.

Prøveforelesningen er 22.september fra kl 10.15 - 11.00 i Forsamlingssalen, Psykologisk institutt.

Les mer her

 

Denne siden ble sist oppdatert: 10.9.2015
Haabrekke-web

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook