Sagatun, Åse

Åse Sagatun

Forsker
91616646

 

Frafall i videregående skole, psykisk helse og helseatferd blant ungdom, epidemiologi, bruk av register data, forebyggende og helsefremmende arbeid.

 

Erfaring:
Jeg er utdannet helsesøster og har hovedfag i fysisk aktivitet og helse fra Norges Idrettshøyskole (2003). I mitt doktorgradsarbeid (2010) var temaet endringer i - og sammenheng mellom fysisk aktivitet og psykisk helse gjennom siste del av tenårene. Videre har jeg studert psykisk helse og helseatferd i tenårenes betydning for frafall i videregående skole og arbeidstilknytning/NAV-ytelse i ung voksen alder i populasjonsbaserte kvantitative data.

For tiden er jeg også involvert i intervensjonsprosjekt som har fokus på effekter av fysisk aktivitet i skolen, hvor jeg spesielt er opptatt av psykisk helse og skoletrivsel/fungering. Ellers jobber jeg med flere utviklings/tjenestestøtte -prosjekter som i hovedsak omhandler tjenester til ungdom i 1. linjen; hvordan tjenestene kan drive mer forebyggende og helsefremmende arbeid, samt identifisere og hjelpe de som trenger litt ekstra tidlig. I RBUP Øst og Sør har jeg vært siden 2005.
 

 Hva er jeg særlig opptatt av:
Jeg er opptatt av skolen som arene for helsefremmende og forebyggende arbeid, - og helsesøsters rolle i dette arbeidet.

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner
Pågående prosjekt

Sist oppdatert: 01/02/2017

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook