Bjørndal, Arild

Arild Bjørndal

Direktør
92292963 / 22586000

 

Samfunnsmedisin, kunnskapsbasert praksis, forskningsmetode, folkehelsearbeid, kunnskapshåndtering.

 

Erfaring:
Jeg har vært direktør ved RBUP Øst og Sør fra slutten av 2010. Jeg er samfunnsmedisiner og har tidligere arbeidet som avdelingsoverlege ved Avdeling for samfunnsmedisin på Statens institutt for folkehelse, divisjonsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet og fagdirektør i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

I mange år var jeg professor II i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo og styreleder i The Campbell Collaboration, og fremfor alt har jeg vært opptatt av å fremme en mer kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten og i helseforvaltningen. Jeg var en av initiativtakerne til etableringen av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og til et elektronisk bibliotek for norsk helsetjeneste; Helsebiblioteket. Jeg har også arbeidet aktivt, i og utenfor helsetjenesten, for å skape en bedre informasjonsarkitektur i verden i form av registre over oppdaterte systematiske oversikter om effekt av virkemidler (The Cochrane Collaboration på helseområdet og The Campbell Collaboration på justis, utdanning, utvikling, barnevern og sosialt arbeid).

De siste fem årene har mitt hovedfokus vært barn og unges psykiske helse og barnevern. I 2015-2016 leder jeg et arbeid for utviklingen av kompetansesektoren på området. Alle kompetansesentrene skal være ”en tjeneste for tjenestene”. Nå arbeider vi – selv om det er mange sentre i ulike vertsorganisasjoner - for å fremstå som én samlet kompetansetjeneste.

Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg er opptatt av at ledere for barne- og ungetjenestene i kommuner, spesialisthelsetjenesten og i barnevernet, skal oppleve å ha god faglig støtte fra oss.
 

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner
Pågående prosjekt

Sist oppdatert: 12/02/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook