Jeneson, Annette

Annette Jeneson

Seksjonsleder (permisjon til 1.9-2017)
94182030 / 22586000

 

Nevropsykologi og ulike former for forskningsstøtte.

 

 
Erfaring:
Jeg har doktorgrad i psykologi fra University of California, San Diego. Der brukte jeg to ulike metoder (nevropsykologiske eksperimenter og fMRI) for å undersøke det nevrobiologiske grunnlaget for hukommelse. Før doktorgraden jobbet jeg et års tid med et tverrfaglig team som utviklet og forsket på et webbasert støtteprogram for kreftpasienter. Det var inspirerende å se synergieffektene av samarbeid mellom utviklere, helsepersonell, målgruppe og forskere. Jeg er glad for muligheten til å fortsette å jobbe tverrfaglig i RBUP, med tette bånd til både forskning og utvikling av ulike digitale verktøy og systemer.
 
Hva er jeg særlig opptatt av:
Bidra til effektiv og god gjennomføring av forskningsprosjekter gjennom utvikling av elektroniske datainnsamlingsløsninger og enhetens ekspertise innen forskningskoordinering og statistikk. Jeg er også opptatt av skjæringspunktet mellom IT og virksomhetsstrategi.

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 09/26/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook