Lindberg Astri

Astri Lindberg

Spesialrådgiver
92 83 92 46

 

Tilknytning, utviklingspsykologi, forebygging, tidlig intervensjon, sped- og småbarn, nedstemthet i perinatalperioden, hjelpers relasjonskompetanse, eksistensiell psykologi, mindfulness

 

 

Erfaring:

Jeg er utdannet psykolog i 1980 fra UiO, ble spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi i 2000. Har jobbet mange år i første og annenlinjetjenesten med tidlig intervensjon.

Jeg er ansatt i 100% stilling ved Nasjonalt kompetanse Nettverk for Sped- og småbarns psykiske helse, hvor jeg arbeider med undervisning og veiledning i metoden Circle of Security (COS). I tillegg har jeg ansvaret for å tilrettelegge for at Child Parent Psychotherapy skal implementeres i Norge. Jeg er også utdannet MBSR-instruktør fra Institute for mindfulness-based Approaches – IMA. Sammen med andre instruktører fra RBUP holder jeg kurs i metoden. Jeg er også involvert i implementering av Edinburgh-metoden.

Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg er spesielt opptatt av tidlig intervensjon med et helhetlig perspektiv på familien, samt utvikling av hjelperens evne til å møte familiene på mest mulig utviklingsfremmende måter.

 

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 01/13/2017

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook