Knatten, Anne-Lise

Anne-Lise Knatten

Studieleder
/ 22586155

 

Familiestøttende arbeid, psykisk helsearbeid i kommunen, tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid, forebyggende og helsefremmende arbeid.

 

Erfaring:
Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, 2008. Klinisk spesialist, med fordypning samfunnspsykologi. Jeg har mange års erfaring som individualterapeut. Jeg har også jobbet i familieverntjenesten i flere år. I Bufdir var jeg fagansvarlig for utviklingen av Godt samliv, parkurs for førstegangsforeldre. Jeg har vært ansatt i RBUP fra 2007, med særlig ansvar for utvikling av kursrekker og dagskurs til kommunale tjenester. Spesialisthelsetjenesten, og andre som jobber med barn og unges psykiske helse i kommunene er også velkomne til disse tilbudene.

Hva er jeg særlig opptatt av:
Jeg er opptatt av familien som viktig forebyggende enhet, og av at all hjelp gis godt koordinert fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. 

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 09/21/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook