Fedøy, Barbro

Barbro Fedøy

Studiekonsulent
45044332

 

Kognitiv adferdsterapi for barn og unge, angst, depresjon, ocd, skolevegring, miljøterapi, selvmordsforebyggende arbeid, barne- og unges psykiske helse

 

Erfaring:

Jeg er klinisk sosionom, med fordypning i klinisk miljøterapi og kognitiv adferdsterapi for barn og unge. Jeg har 20 års erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge, både 2. og 3. linje. For tiden jobber jeg 60 prosent som privatpraktiserende sosionom/kognitiv terapeut for barn, unge og voksne, og 40 prosent som studiekonsulent for metodefordypningen kognitiv adferdsterapi for barn og unge her ved R.BUP. Dette innebærer blant annet praktisk gjennomføring av utdanningen, noe undervisning, kontakt med forelesere, revidering og ferdigstillelse av pensumlister, semesterplaner osv. Jeg har også en liten stillingsbrøk som veileder i Mestrende Barn-programmet.

 

 

Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg er særlig opptatt av hva barn og unge med depresjon og ulike angstlidelser, tidlig intervensjon og hva som bidrar til god mental helse.

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 12/19/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook