Kallevik, Elin Olsen

Elin Olsen Kallevik

Konstituert seksjonsleder
eok@r-bup.no
45218151

 

Prosjektledelse, e-læring, e-helse og e-psykologi, utviklingspsykologi, sped og småbarns psykiske helse.

 

Erfaring:
Jeg jobber i dag som prosjektleder innen nettbasert kunnskapsformidling og kommunikasjon. Jeg er opptatt av innovasjon og utviklingsarbeid, og har tidligere erfaring fra utvikling og design av nettintervensjoner forankret i psykologisk teori og forskning. Eksempler er Balance (alkoholreduksjon), Mamma Mia (forebyging av fødselsdepresjoner) og Focus (for voksne med ADHD).  Som prosjektleder har jeg lang erfaring med å lede team med ulike faggrupper som forskere, kursledere, skribenter, IT- arkitekter, designere og utviklere. Jeg er utdannet allmennlærer og har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo. Her ved RBUP har jeg også jobbet med å administrere og utvikle kurs- og opplæringstilbudet i Spedbarnsnettverket samt selv undervist i emner innen utviklingspsykologi.

Hva er jeg særlig opptatt av:
Jeg er spesielt opptatt av å utvikle gode informasjonstjenester og verktøy på nett som er brukervennlige, lette å finne frem i og som støtter foreldre og profesjonelle.
 

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 01/13/2017

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook