Solheim, Elisabet

Elisabet Solheim

Psykologspesialist/forsker
41 10 68 75

 

Barns utvikling, psykisk helsevern, utviklingspsykologi.

 

Erfaring:
Jeg er spesialist i klinisk psykologi og har en PhD i psykologi fra NTNU. Min doktorgrad inngikk som en del av studien Tidlig trygg i Trondheim og undersøkte  barnehagens betydning for barns utvikling, med vekt på voksen-barn relasjonen. Som psykolog har jeg erfaring fra familievern og psykisk helsevern for barn og unge (BUP).

Siden 2012 har jeg jobbet som bydelspsykolog i et lavterskel psykisk helsetilbud i Grünerløkka bydel, med et tett samarbeid med helsesøstre og jordmødre. Jeg er sertifisert COS-P veileder og har drevet foreldregrupper siden 2012.

Jeg begynte i RBUP i 2014, og her arbeider jeg med forebyggende og kommunale prosjekter. Utvikling av et enda bedre barnehagetilbud inngår som en viktig del av dette arbeidet.

Hav er jeg særlig opptatt av:
Min faglige hovedinteresse er utviklingspsykologi med hovedvekt på tilknytning, emosjonsregulering og sosial kompetanse. Jeg er også opptatt av god og bred formidling, og har bl.a bidratt til bøker, fagdager og veiledning; både til psykologstudenter ved NTNU, ansatte i de kommunale helsetjenestene og barnehageansatte.

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 09/21/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook